Terug naar vragen & antwoorden

Mag een vrouw naar de ‘Awrah van een oude man kijken tijdens de verzorging?

Ik ben een zuster en wil de opleiding verpleegkundige gaan volgen. Gedurende de opleiding is het wassen van mannen verplicht. Het gaat hierbij wel om mannen die het zelf niet kunnen i.v.m. verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Daarnaast moet je in het ziekenhuis met ontblote armen de patiënten behandelen. Mijn vraag is, blijft dit Haraam op het moment dat je zieke mensen gaat helpen? Als verpleegkundige kan je ook veel betekenen voor de moslimvrouwen, zodat zij niet worden geholpen door mannen. Je kan ook in ontwikkelingslanden gaan werken waar deze zorg heel erg tekort in schiet.

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degene die zijn leiding volgt.

Werken in de zorg is een groot probleem voor de moslims, mannen en vrouwen.
Vrouwen worden verplicht om mannen te verzorgen en mannen worden verplicht om vrouwen te verzorgen.
Zo’n opleiding gaan volgen in een Islamitisch land is wel gewenst. Daar kunt u veel betekenen voor de vrouwen.
Maar een opleiding gaan volgen, waar geen rekening wordt gehouden met uw identiteit is niet goed.  
U zei zelf: “Als verpleegkundige kan je ook veel betekenen voor de moslim vrouwen, zodat zij niet worden geholpen door mannen”.
Dit is zeker goed en wenselijk, alleen zo’n opleiding komt niet tot stand zonder dat u zelf Haraam zaken gaat plegen: U zei dat u tijdens uw opleiding ook mannen gaat wassen. En dit is strijdig met uw doel en stelling.

Aan Sheych Ibn Baaz rahimahoeAllaah is de volgende vraag gesteld:
Mijn vader is een oude man en kan zich niet inhouden (incontinent). Hij kan ook niet voor zichzelf zorgen.
Wij verzorgen (lees: verschonen) hem om de beurt, en soms ontbloten wij zijn ‘Aurah (geslachtsdelen).
Wat is uw advies hierover? Djazaakoem Allaahoe Khayraa!

Hij antwoordde:
Als het mogelijk is dat zijn vrouw hem kan verzorgen, dan is dit een plicht. Omdat zijn vrouw naar zijn ‘Aurah (geslachtsdelen, blote toestand) mag kijken. Dit wanneer hij zichzelf niet kan verschonen. Wanneer dit inderdaad niet mogelijk is, dan moet een man hem verschonen. Een verzorger die voor deze zaken zorgt. En hij mag zijn ‘Aurah (geslachtsdelen) niet aanraken. Hij verwijdert de onreinheid middels een doekje (washandje). Wanneer dit niet mogelijk is dan moet een van zijn dochters of een van zijn zussen hem verschonen. Dit allemaal wanneer hij niet in staat is om zichzelf te verschonen. Allaah Ta’aalaa zegt:

{فَاتَّقُوااللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. سورة التغابن 16.

(interpretatie van de betekenis van het vers):
{Vrees daarom Allaah voor zover jullie daartoe in staat zijn}.
Soerat At-Taghaaboen 16 (hoofdstuk 64:16).

En wie dit werk doet wordt (door Allaah) beloond. Of dit werk nou door een dochter, een zus of door zijn vrouw wordt verricht, het wordt rijkelijk beloond. Maar wanneer zijn vrouw dit werk kan doen, dan mag hij door niemand anders verzorgd worden.

Als hij geen vrouw heeft en de mogelijkheid bestaat om een man daarvoor te regelen, dan is dat beter dan vrouwen. Zo niet dan iemand van de dochters of zussen, die een beloning (van Allaah) daarvoor willen krijgen. En wanneer de verzorgster geen Mahram is dan mag zij niet alleen zijn met de man. Er moet altijd een derde persoon aanwezig zijn, zoals een zus, een dochter of moeder. Zodat er geen afzondering ontstaat. Dit vanwege de Hadieth van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam:
“Er mag geen man zich afzonderen met een vrouw behalve in aanwezigheid van een Mahram”. Overgeleverd door Moeslim.

https://binbaz.org.sa/fatwas/17218/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%87

Toevoeging Assidq:
Hierbij adviseren wij onze broeders en zusters die in de zorg werken om Allaahoe Ta’aalaa te vrezen en te handelen volgens de Islamitische schaamte regels. Er wordt vaak gevraagd door de medewerkers die in de zorg werken of het toegestaan is om een klant van een andere geslacht te douchen. Vaak geven ze ook aan dat zij geen ander werk kunnen vinden, of dat de werkgever hen daartoe dwingt. Het zijn meestal de zusters die vaak de dupe zijn van deze praktijken.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren