Terug naar vragen & antwoorden

Regelgeving omtrent de rente van een spaarrekening

Wat kan ik doen met het geld dat ik van de bank ontvang (rente) op mijn spaarrekening?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Het openen van een rekening bij een Ribaa-bank (banken die met Woekerrente werken) is in eerste instantie verboden. Heb je een som geld op de bank, dan krijg je er rente voor. Kom je in het rood te staan, dan betaal je rente.
Het openen van een rekening bij zo'n bank is alléén uit noodzaak toegestaan. Tegenwoordig worden de lonen niet contant uitbetaald, maar moet men over een bankrekening beschikken.

Wij leven immers in een tijd waar de meeste banken de rente hanteren.
Er bestaat tegenwoordig een aantal Islamitische banken wereldwijd, maar die zijn niet overal te vinden.
In Duitsland en Engeland bestaan Islamitische banken al tientallen jaren, maar in Nederland is het lang niet zo ver. Helaas zijn diverse initiatieven om een Halaal hypotheek (lening) mogelijk te maken niet tot een beoogd resultaat gekomen.

Sheych Mohammed Ibn ‘Oethaimien rahimahoe Allaah zei:
“Als je een rekening moet openen in een op Ribaa gebaseerde bank, dan mag het.
Als dat niet noodzakelijk is, dan maar geen rekening openen”.

Bron:
Liqaa-e El-Baab El Maftooeh, Fatwaa nr. 145411

Het Permanente Comité voor islamitisch onderzoek en Iftaa zegt:
Het sparen van geld bij banken die zich bezighouden met Ribaa (rente) is niet toegestaan. Maar als het noodzakelijk is om een account te openen, omdat er geen Islamitische bank is of het moeilijk is om deze te bereiken, enzovoort, dan is er hier niets mis mee”.

Sheych Ibn Baaz rahimahoe Allaah zei:
“Als er noodzaak is om een spaarrekening te openen bij op een Ribaa gebaseerde bank, dan is daar niets mis mee, in shaa Allaah. Dit vanwege de Woorden van Allaah:

{وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}. سورة الأنعام 119.

{En wat is er toch met jullie, dat jullie niet eten van datgene waarover de Naam van Allaah is uitgesproken, terwijl Hij voor jullie zeker gedetailleerd uiteengezet wat Hij jullie verboden heeft, behalve datgene waartoe jullie genoodzaakt zijn}.

Soerat El-An’aam 119 (Qor-aan 6:119).


Er bestaat geen twijfel dat de transacties die in dit tijdperk via deze banken geschieden een algemeen noodzaak is. Ook het sparen bij deze banken is uit noodzaak, maar dan zonder het vragen om rente.

Als er toch rente aan hem (de klant) wordt betaald, zonder een voorwaarde of overeenkomst, dan is er niets mis mee om deze te besteden aan liefdadigheidsprojecten en andere doeleinden zoals het helpen van armen en zwakken en degenen die met schuld zitten enzovoort. Maar niet om zichzelf daarmee te baten (te verrijken)”. Einde citaat.

Bron:
Majmoe’ Fataawaa Ibn Baaz 19/194-195.

Resumerend:
Uit bovenstaande kunnen wij concluderen dat:

·        Een (betaal)rekening openen bij een op Ribaa gebaseerde bank moet alleen uit noodzaak zijn;

·        Een spaarrekening openen bij deze banken alleen uit noodzaak moet zijn;

·        Dat men niet om rente mag vragen;

·        Mocht men toch iets van die rentes ontvangen, kan men deze uitgeven aan een algemeen goed doel (een weeshuis, een weg bouwen, een put graven), waar meerdere personen van profiteren;

·        Dat deze rente absoluut niet aan moskeeën besteed mag worden.
Dit laatste is afgeleid uit een Fatwaa van Sheych El Albaanie rahimahoe Allaah.

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren