Terug naar vragen & antwoorden

Het zijn de laatste daden die tellen

Vaak wordt gezegd: maa shaa Allaah hij is in de Ramadhaan of op een vrijdag overleden. Is het overlijden in Ramadhaan of op vrijdag echt bijzonder in de Islaam?

Bismi Allaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Er zijn goede tekenen die duiden op het feit dat iemand een ‘goed einde’ heeft gehad.
Het zijn de gelovigen die in deze bepaalde omstandigheden sterven. Dit kunnen wij uit de volgende overlevering van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam opmaken.

De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam zei:

"الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الـمَطْعُونُ ، وَالـمَبْطُونُ ، وَالغَرِيقُ ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".
رواه البخاري ومسلم عن أبِي هريرة.

“Er zijn vijf soort martelaren: degene die neergestoken is, degene die aan diarree sterft, de verdronken persoon, iemand die onder de puin sterft en de martelaar op het pad van Allaah”.

Overgeleverd door El-Boekhaarie een Moeslim op gezag van Aboe Horayrah.

Imam An-Nawawie zei:

De geleerden hebben gezegd:
Maar deze sterfgevallen zijn een martelaarschap door de Gunst van Allaah de Verhevene, vanwege hun ernst en hun overvloed aan (geleden) pijn”.

Sharh Sahieh Moeslim 13/63.

Maar niet iedereen die in een van deze omstandigheden sterft, gaat naar het Paradijs. Onder hen kunnen er mensen zijn, die grote Shirk bedrijven, anderen die Bida’ die uit de Islaam laten treden verrichten, ook al zijn zij moslim. Er kunnen zelfs Moenaafiqoen (huichelaars) en ongelovigen zich onder hen bevinden.

Deze zaak is nog groter en belangrijker dan dat men op een bepaalde dag of gelegenheid sterft of op een bepaalde manier, die in de ogen van de mensen een goed einde betekent.

De beste staat waarin men overlijdt is: op Tawhied en met daden conform de Soennah.

Moe’aadh Ibn Djabal radhiya Allaahoe anhoe zei dat de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd: 

"من كانَ آخرُ كَلامِهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخلَ الجنَّةَ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح 1/509 وفي إرواء الغليل 3/149 حديث رقم 687.

“Degene wiens de laatste woorden “Laa ilaaha illa Allaah” zijn, zal het Paradijs binnengaan.”

Overgeleverd door Aboe Daawoed, en Hasan bevonden door El-Albaanie in Mishkaat El-Masaabieh 1/509 en in Irwaa El-Ghaliel3/149 Hadieth nr. 687.

Lees ook de volgende Hadieth.

Sahl Ibn Sa’d Assaa’idie radhiya Allaahoe anhoe zei dat de Profeet salla Allaahoe aleihi naar een man die de ongelovigen bestreed keek. Hij was zo sterk dat hij niemand nodig had. De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam zei:
“Wie naar een man die tot de bewoners van de Hel wil kijken, moet naar deze man kijken.”
Een man liep achter hem aan (om meer over hem te weten). Hij (de dappere man) was steeds aan het vechten totdat hij gewond raakte.

Maar hij heeft geen geduld gehad en plantte zijn zwaard in de grond, en ging met zijn borst op het punt ervan liggen. Hij drukte daarop totdat het punt van de zwaard vanuit tussen zijn schouders verscheen (heeft zelfmoord gepleegd).

Hierna zei de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam:

"إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيم".
رواه البخاري.


“De dienaar verricht daden, die in de ogen van de mensen als daden van de bewoners van het Paradijs zijn, terwijl hij tot de bewoners van de Hel behoort. (En een andere) die in de ogen van de mensen daden verricht van de bewoners van de Hel, terwijl hij tot de bewoners van het Paradijs behoort. Maar het zijn de laatste daden (van iemand) die tellen”.


Overgeleverd door El Boekhaarie.

Hiermee kunnen wij concluderen dat het sterven op een vrijdag, in de Ramadhaan of andere bijzondere gelegenheid geen betekenis hoeft te hebben. Het gaat immers om de staat van het moment van sterven zoals eerder aangegeven is.
Dus elke moslim moet niet misleid zijn door zijn vele daden. Tevens moet men te allen tijde vrezen voor een slecht einde.

Wij vragen Allaah Ta’aalaa om ons standvastig te maken in de religie tot de dood, Aamien.

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren