Terug naar vragen & antwoorden

Jubilea vieren

Is het toegestaan om jubilea te vieren?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Jubilea vieren is zeker niet toegestaan in de Islaam. Daar zijn alle geleerden van de Soennah het overeen.

Sheych Bakr Aboe Zaid rahimahoeAllaah zei:
“Jubeljaar¹ is een feest dat overgenomen is van de Joden. Het is het feest van de Tien Geboden die aan Mozes, vrede zij met hem, geopenbaard zijn op de berg Sina.

Hij zei ook over het Jubileum: “Dit is een Joodse woord, dat komt voor in het Boek van de Levieten, wat betekent: het vieren na het verstrijken van vijfentwintig jaar…."³.

Wat wel toegestaan is, is het organiseren van een feest ter gelegenheid van het afstuderen van een groep studenten. Dit is een gelegenheid die actueel is en niet iets wat in het verleden is gebeurd en nu wordt gevierd!

Aan Sheych Mohammed Ibn Saalih El-'Oethaimien rahimahoe Allaah werd gevraagd over de regelgeving van de viering van een groep van ‘memoriseerders’ van het Boek (de Qor-aan) afstudeert. Is dit toegestaan?

Hij antwoordde: “Daar is niets mis mee, en het is niet toegestaan om het als een feestdag te nemen, omdat het niet wordt herhaald voor degenen die het vieren, en omdat het een actuele gelegenheid heeft”⁴.

En Allaah de Verhevene weet het beter.

  1. Jubeljaar: zie: https://www.ensie.nl/bijbels-lexicon/jubeljaar
  2. Bron: Het feest van het jubeljaar,blz.13.
  3. El Manaahi Allafdhiya blz. 578.
  4. Majmooe’ Fataawaa Sheych Ibn‘Oethaimien 16/119.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren