Terug naar vragen & antwoorden

Regelgeving van een huwelijk aanzoek doen, terwijl een andere al bezig is met een aanzoek aan dezelfde vrouw?

Mag een broeder mij een huwelijksaanzoek doen, wanneer een andere broeder hem reeds voor is geweest en ik deze nog geen antwoord heb gegeven?

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand worden misleid en wie Allaah laat dwalen kan door niemand worden geleid. En ik getuig dat er geen godheid is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

De Soennah is dat een broeder, wanneer er om de hand van een vrouw wordt gevraagd, hij zich op afstand moet houden totdat de broeder die hem voor is geweest is geweigerd of geaccepteerd.

Een man mag dus geen huwelijksaanzoek doen aan een vrouw terwijl een andere broeder bezig is met een aanzoek aan dezelfde vrouw.

Op gezag van Abdoellaah Ibn Omar radhiya Allaahoe ‘anhoemaa, is de volgende overlevering verhaald:

"لا يَخْطُبْ الرَّجُل عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ".

البخاري ومسلم.

“De Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft het verboden dat iemand tegelijkertijd met zijn broeder zijn Khitbah (huwelijksaanzoek) doet, totdat degene die vóór hem is verlaat, of toestemming krijgt”.

Overgeleverd door El Boekhaarie en Moeslim.

Dus een vrouw aan wie een huwelijksaanzoek is gedaan moet Allaah vrezen. Zij moet aan de eerste huwelijksaanzoeker kenbaar maken of zij hem accepteert of weigert.

Wanneer zij hem accepteert, mag zij geen tweede aanzoek accepteren.

Zij mag de tweede huwelijksaanzoeker ontvangen, pas nadat zij de eerste heeft geweigerd.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren