Terug naar vragen & antwoorden

Een man ontmoeten, met de intentie om met hem te trouwen

Mogen toekomstige partners elkaar ontmoeten om kennis te maken?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Wanneer een vrouw in aanwezigheid van een (vreemde) man is, moet er ook een Mahram[1] aanwezig zijn.

De Profeet -salla Allaahoe ‘aleihi wasallam - heeft gezegd:
“Er zal geen man samen met een vrouw zich afzonderen, of de Satan zal de derde (aanwezige)zijn”. Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.

De Waliyye is een voogd, via hem wordt de vrouw ten huwelijk gevraagd:
Een man die om de hand van een vrouw vraagt, moet dat via de Waliyye doen en niet via derden. Wanneer dit niet gebeurt, dan wordt de Waliyye gepasseerd en worden zijn rechten ontnomen.
Allaah de Verhevene zegt:

{فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}. سورة النساء 25.

(interpretatie van de betekenis van het vers):
{En huw hen (de vrouwen) met de toestemming van hun Ahl}. Soerat An-Nisaa-e 25 (Qor-aan 4:25).

En Ahl staat hier voor degene die de voogdij over de bruid heeft, in het Arabisch de Waliyye.
Deze kan haar vader zijn en is hij er niet meer, dan haar broer, dan haar zoon, dan haar opa, dan haar oom…etc.
En wanneer een vrouw zonder toestemming van haar Waliyye trouwt, dan is haar huwelijk ongeldig.

‘Aisha radhiya Allaahoe ‘anhaa zei: de Boodschapper van Allaah - salla Allaahoe ‘aleihi wasallam - heeft gezegd:

"أَيّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسّلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وصححه الألباني في إرواء الغليل 1840  .

Elke vrouw die trouwt zonder de toestemming van haar Waliyye: haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig.
Als hij haar toch huwt, dan heeft zij het recht op een bruidsschat. En als zij onenigheid hebben, dan is de Soltane[2] de Waliyye van degene die geen Waliyye heeft.”

Overgeleverd door At-Tirmidhie, Aboe Daawoed, Ibn Maajah. Zie El-Irwaa-e Hadieth nr. 1840

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.


[1] Mahram: meervoud Mahaarim. Elke man die Haraam is voor een vrouw om met haar te trouwen is haar Mahram.

Wie zijn de Mahaarim van een vrouw?
De Mahaarim van een vrouw zijn: alle mannen voor wie het verboden is om met haar te trouwen. Het zijn ook de mannen voor wie het toegestaan is om haar schoonheid te mogen zien. Deze staan in de volgende Aayah:
{En laat hen hun Khomor over hun kraagopening (over hun hals en borst)heen slaan en niets van hun schoonheid onthullen behalve aan hun echtgenoten of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten of hun zonen of de zonen van hun echtgenoten of hun broers of de zonen van hun broers of de zonen van hun zussen of hun vrouwen (moslimzusters) of wat hun rechterhand bezit (de slavinnen), en degenen die hen achterna komen voor eten onder de mannen die geengeslachtsdrang hebben, of de kinderen die nog geen oog hebben voor intiemedelen van de vrouw}. Soerat An-Noor 31 (Qor-aan 31-24).

[2] De Soltane (Sultan): Hiermee wordt iemand van de overheid bedoeld, een rechter, een ambtenaar, die door de regeringsleider is gemachtigd. 

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren