Terug naar vragen & antwoorden

Regelgeving omtrent het slachten van een offer op de dag van ‘Ied

Is het slachten van een offer op de dag van ‘Ied verplicht?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Een offer slachten op de dag van El-‘Ied (ook gedurende de 3 dagen die daarop volgen) is een Soennah, voor wie daartoe in staat is. Allaah belast niemand boven zijn vermogen zoals Allaah in een vers uit de Qor-aan zegt:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا

سورة البقرة 286

(De interpretatie van de betekenis van het vers):

{Allaah belast niemand boven zijn vermogen}.

Soerat El-Baqarah 286.

De meeste geleerden zijn het erover eens dat het niet toegestaan is voor een moslim om dit ritueel na te laten terwijl hij in staat is om het uit te voeren. Maar voor wie zich geen offerdier kan veroorloven is dit geen probleem in shaa Allaah, zolang dit geen verplichting betreft maar een Soennah voor degene die daartoe in staat is.

In de Hadieth El Marfoo’¹ is overgeleverd:

"مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا".

رواه ابن ماجه وأحمد والبيهقي والحاكم وغيرهم. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه وصحيح الجامع.

وقد اختلف العلماء بين رفع الحديث ووقفه. والراجح عندهم أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه.

(Interpretatie van de betekenis van de overlevering):

"Wie in staat is om te offeren en dat toch niet doet, mag onze gebedsplaats niet naderen”².

Deze daad (een offer brengen) is dus afhankelijk van het vermogen van een persoon.

Maar wie in staat is om een offer te brengen, mag de beloning ervan zeker niet missen. Omdat het uitvoeren van zulke daden behoort tot de Taqwaa.

Allaah de Verhevene zegt:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

سورة الحج 32

(De interpretatie van de betekenis van het vers):

{En wie de gewijde Tekenen van Allaah eer bewijst, voorwaar dit is een teken voor Taqwaa (het vrezen van Allaah), uit de harten}.

Soerat El-Hadjj 32.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. Er is een meningsverschil onder de geleerden van de Hadieth of deze Hadieth Marfoo’ of Mawqoef is. Hadieth El Marfoo’: is de Hadieth die bestaat uit de woorden van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam.
    Hadieth El Mawqooef: is de Hadieth die bestaat uit de woorden van een Sahaabie. In deze Hadieth betreft het Aboe Horayrah radhiya Allaahoe anhoe.
  2. Overgeleverd door Ibn Maajah, Ahmed, El Bayhaqie, El Haakim en anderen.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren