Terug naar vragen & antwoorden

Het dragen van een witte bruidsjurk

Wat is de regelgeving omtrent het dragen van een witte bruidsjurk?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

De moslim is opgedragen om zich als moslim te gedragen en als moslim te leven, ver van alle gewoontes van niet moslims.

Aan Sheych Ibn Baaz rahimahoellaah is het volgende gevraagd:

“Is het toegestaan om witte kleding en witte sluier in de huwelijksnacht te dragen?

Te weten dat de bevolking van het land deze soort kleding en ook andere soorten draagt?”

Hij antwoordde:

“Als deze soort kleding niet speciaal voor de mannen is gemaakt, dan is er niets mis mee. Want alle kleuren zijn toegestaan groen, rood, zwart en wit. Dit geldt zowel voor de mannen als voor de vrouwen.

Maar het is niet toegestaan voor de mannen om hierin de vrouwen te imiteren en niet voor de  vrouwen om de mannen te imiteren in de kleding, noch in de andere zaken.

Als de witte kleding die sommige vrouwen dragen tijdens het huwelijk niet op die van de man lijkt in welke opzicht dan ook, dan is het toegestaan.

Maar het laten hiervan voor de normale vrouwenkleding is beter en veiliger. Omdat witte kleding wordt meestal door de mannen gedragen…”¹

Aan Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoeAllaah is het volgende gesteld:

Is het toegestaan voor een vrouw om tijdens haar huwelijksnacht witte kleding te dragen, (wat men een bruidsjurk noemt). Behoort dit tot het imiteren van de niet-moslims?

Te weten dat de meeste moslimvrouwen vandaag de dag zo’n bruidsjurk dragen op hun huwelijksdag?

Hij antwoordde:

“Zich in het wit kleden voor vrouwen, wanneer deze (kleding) niet gemaakt is in de vorm van die van de mannenkleding is geen probleem. Mits dat zij (de bruid) zich hiermee niet in het openbaar (buiten) begeeft. Omdat zich in het openbaar begeven (voor de vrouw) behoort tot Tabarrodj (het tonen van de schoonheid van de vrouw).

En zich hiermee kleden op een huwelijksdag is ook geen probleem, wanneer men zich niet voordoet als niet moslims of als de ongelovige. En als men zich voordoet als niet moslims dan is het Haraam (verboden).

Evenals hebben de geleerden gezegd dat wanneer (bepaalde) kleding gemeenschappelijk is geworden tussen moslims en ongelovigen (wordt zowel door de moslims als door niet moslims gedragen), dan zal er geen sprake meer zijn van imiteren (van niet moslims). Omdat men dan niet de kleren draagt die speciaal zijn gemaakt voor niet-moslims”².

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. Nooron ‘alaa Ad-Darb, bandje nr. 534.
  2. Silsilat Al-Liqaa-e Ash-Shahrie, baandje nr. 68.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren