Terug naar vragen & antwoorden

Het bedienen van niet-moslims tijdens Ramadhaan

Mogen restaurants en eethuizen open in Ramadhaan om niet moslims overdag te bedienen?

Bismi Allaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem

(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

De volgende vraag is aan Sheych Mohammed Ibn Ali Ferkous gesteld:
Wat is de regelgeving van het aanbieden van voedsel aan ongelovigen tijdens de maand Ramadhaan?

Hij antwoordde:
Geprezen zij Allaah, de Heer der werelden, en zegeningen en vrede zij met degene die Allaah als barmhartigheid naar de werelden (de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam) zond, met zijn familie, zijn metgezellen en broeders tot aan de Dag des Oordeels.

Het basisprincipe is dat de ongelovigen unaniem worden aangespoord om de Iman (de Islaam) te aanvaarden. Zij zijn opgedragen met het geloof en de onderdelen van de Sharie’ah waaronder het vasten. De regelgeving hiervan is dat de ongelovige opgedragen is om te vasten, nadat hij het geloof heeft aanvaard. Met andere woorden de ongelovige is ook opgedragen om te vasten, daar waar het een onderdeel is van de Sharie’ah. Dit zijn de correcte uitspraken van de geleerden.

Echter, deze verplichting geldt alleen wanneer de ongelovige het geloof en de voorwaarden ervan heeft aanvaard.

Daarom is het niet toegestaan voor de moslim om zonder excuus[1]de moslim hiermee te helpen. Ook de ongelovige niet, want hij is ook opgedragen om het geloof en het vasten te aanvaarden.
Allaah Ta’aalaa zegt:

{وَتَعَاوَنُوا عَلَىالبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ}. سورةالمائدة 2.

{En ondersteun elkaar in het goede en vroomheid, en ondersteun elkaar niet in zonde en overtreding, en vrees Allaah, voorwaar Allaah is streng in de bestraffing}.
Soerat El-Maaidah, 2 (Qor-aan 5:2).

http://ferkous.com/home/?q=fatwa-605

[1] Toevoeging Assidq: het voeden van bijvoorbeeld een reiziger, een zieke en iedereen die geoorloofd is om niet te vasten.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren