Terug naar vragen & antwoorden

Wat moeten de vrouwen doen wanneer de microfoon uitvalt in de moskee, tijdens het gebed?

Tijdens een gezamenlijk gebed in de moskee viel de microfoon uit (nog voordat wij de rokoo’ hebben verricht), waarna de vrouwen enkele minuten niets hoorden. Een zuster onder ons heeft het gebed verder geleid. Dienen wij in een dergelijke situatie de Takbieratoel-ihraam te verrichten? Hoe dienen wij om te gaan met zulke situaties?

Bismi Allaah Ar-Rahmaani Ar-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Die zuster heeft goed gehandeld en jullie gebed is geldig omdat zij het gebed voort heeft gezet. Dit is af te leiden uit het antwoord op de volgende vraag, welke aan Sheych Ibn Baaz rahimahoellaah is gesteld:
“Een groep mensen heeft in de kelder van een moskee het vrijdag-gebed gebeden. Tijdens het gebed viel de stroom uit en de gelovigen hoorden de imam niet meer.

Een van de aanwezigen leidde het gebed verder. Wat is het oordeel over dit gebed? Te weten dat die man het Djoemoe’ah gebed heeft voortgezet?

En hoe zit het wanneer er niemand de groep verder heeft geleid in het gebed, en iedereen verder zou gaan met zijn eigen gebed?”

Hij antwoordde:
“Als de situatie (precies) is zoals de vrager zei (heeft beschreven), dan is het gebed van iedereen geldig. Omdat voor wie van het vrijdaggebed (maar) een Rak'ah bereikt, het is alsof hij het hele gebed heeft bereikt. Zoals dat overgeleverd is in de Hadieth van de Boodschapper van Allaah. En wanneer er niemand was (om de mensen verder te leiden in het gebed) en eenieder de laatste Rak’ah voor zichzelf had gebeden, dan was het gebed ook goed geweest.

Dit is dan te vergelijken met degene die een Rak’ah had gemist, hij bidt dan wat hij heeft bereikt (met de imam) en haalt wat hij gemist heeft alleen in. Hierop duidt de algemene Hadieth van de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam:

"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".

رواه البخاري ومسلم.

“Wie een Rak’ah van het gebed heeft bereikt, deze heeft het hele gebed bereikt”
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.

Wat betreft de Takbierat El-Ihraam: die hoeft niet opnieuw uitgesproken te worden omdat het gebed is voortgezet en daarmee niet opnieuw is begonnen.

Majmooe’ Fataawaa van Ibn Baaz 12/331.

En Allaah de Verhevene is Alwetend

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren