Terug naar vragen & antwoorden

Mag ik mijn zoon de naam Benjamin geven?

Ik wil mijn zoon de naam Benyamin geven, is het toegestaan?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Wat overgeleverd is, is dat wij de beste namen aan onze kinderen moeten geven.

Abdoellaah Ibn ‘Omar, moge Allaah tevreden zijn over hem en zijn vader, zei dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:

"إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ".

رواه مسلم.

“Voorwaar, de meest geliefde onder jullie namen bij Allaah zijn Abdoellaah en Abdoe Ar-Rahmaan.”¹

En Aboe Wahb El-Djoeshamie radhiya Allaahoe anhoe zei dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:

"تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ ، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ."

[“Noem jullie zelf (en jullie nakomelingen) naar de namen van de profeten.]²

De meest geliefde namen bij Allaah zijn Abdoellaah en Abdoe Ar-Rahmaan en de meest waarachtige (namen) zijn Haarith en Hammaam, en de slechte namen zijn Harb en Moerrah”³.

De naam Benjamin of Benyamin is een Hebreeuwse naam, die de moslim niet mag gebruiken. Van de Hebreeuwse namen zijn uitgezonderd de namen van de profeten. En Benyamin was geen profeet.

El Allaah de Verhevene weet het beste.

 1. Sahieh Moeslim.
 2. Sheych El-Albaanie is teruggekomen op het authentiek bevinden van het gedeelte van de overlevering:
  [Noem jullie zelf (en jullie nakomelingen) naar de namen van de profeten.]
  Wel heeft hij deze overlevering als volgt authentiek bevonden:
  “De beste namen zijn Abdoellaah en Abdoe Ar-Rahmaan en de meest waarachtige (namen) zijn Haarith en Hammaam, en de slechte namen zijn Harb en Moerrah.”
  Zie As-Sahiehah nr. 1040 en El-Kelim At-Tayyib nr. 218.
 3. Aboe Daawoed en An-Nasaa-ie. Authentiek bevonden door Sheych El-Albaanie in Soenan Abie Daawoed nr. 4950 en in El-Irwaa-e nr. 1176.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren