De regelgeving van een abortus plegen, of een miskraam hebben binnen 40 dagen

Een zuster heeft een abortus laten plegen (zuigcurettage), binnen 40 dagen. Haar arts zegt dat zij nu kan menstrueren, maar op de kliniekpapieren staat dat de eerste volgende menstruatie binnen 4 tot 6 weken weer zal plaatsvinden. De vraag is of zij nu wel of niet mag bidden, aangezien dit miskraam in een vroege stadium heeft plaatsgevonden?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Wanneer de abortus binnen 80 dagen na het begin van de zwangerschap plaatsvindt, dan kan een vrouw weer snel gaan menstrueren. De bloeding van een abortus na een kort periode (in uw geval 40 dagen) is geen kraambloeding. Deze bloeding heeft geen regelgeving van menstruatie -of kraambloeding. Deze bloeding is te vergelijken met de Istihaadha¹ bloeding.

Wanneer een vrouw abortus laat plegen of een miskraam krijgt van een zwangerschap van minder dan 80 dagen, dan kan zij gewoon bidden en vasten. Maar wel voor elke gebed een nieuwe Wodhoo-e verrichten.

Ter ondersteuning van bovenstaande, raadpleeg deze link van Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoe ِِِِAllaah:

https://www.youtube.com/watch?v=zb8W2pEizRA

El Allaah de Verhevene weet het, het beste.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER