Terug naar vragen & antwoorden

De regelgeving van een abortus plegen, of een miskraam hebben binnen 40 dagen

Een zuster heeft een abortus laten plegen (zuigcurettage), binnen 40 dagen. Haar arts zegt dat zij nu kan menstrueren, maar op de kliniekpapieren staat dat de eerste volgende menstruatie binnen 4 tot 6 weken weer zal plaatsvinden. De vraag is of zij nu wel of niet mag bidden, aangezien dit miskraam in een vroege stadium heeft plaatsgevonden?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Wanneer de abortus binnen 80 dagen na het begin van de zwangerschap plaatsvindt, dan kan een vrouw weer snel gaan menstrueren. De bloeding van een abortus na een kort periode (in uw geval 40 dagen) is geen kraambloeding. Deze bloeding heeft geen regelgeving van menstruatie -of kraambloeding. Deze bloeding is te vergelijken met de Istihaadha¹ bloeding.

Wanneer een vrouw abortus laat plegen of een miskraam krijgt van een zwangerschap van minder dan 80 dagen, dan kan zij gewoon bidden en vasten. Maar wel voor elke gebed een nieuwe Wodhoo-e verrichten.

Ter ondersteuning van bovenstaande, raadpleeg deze link van Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoe ِِِِAllaah:

https://www.youtube.com/watch?v=zb8W2pEizRA

El Allaah de Verhevene weet het, het beste.

 1. Wat is Istihaadha bloed?
  Een vrouw die aan Istihaadha bloeding lijdt is een 'Moestahaadha' vrouw.
  En de Istihaadha bloeding belet de vrouw niet om te bidden, te vasten, Tawaaf rondom El-Ka'bah te verrichten en geslachtsgemeenschap te hebben. Dit is op te maken uit de volgende overlevering:
  'Aaisha radhiya Allaahoe 'anhaa heeft gezegd: Fatima Bint Abie Hoebaish zei tegen de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'aleihi wasallam: "O, Boodschapper van Allaah, ik word (steeds) niet rein, mag ik het gebed laten?"
  De Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'aleihi wasallam antwoordde:
  "Nee, dat bloed komt uit een ader en is geen menstruatie(bloeding). Als de menstruatie begint, moet je het gebed laten en wanneer deze voorbij is, verricht El-Ghoesl (de grote wassing) en het gebed". Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
  Imam An-Nawawie zei: “De betekenis van El-Istihaada: is een ongewone bloeding die uit de vagina afkomstig is en uit een ader genaamd El-‘Aadhil. In tegenstelling tot de menstruatie bloeding, deze komt namelijk uit de ‘bodem’ van de baarmoeder”. Uit Sharh Moeslim 4/24 van Iman An-Nawawie.
  Hoe onderscheidt de vrouw het Istihaadha bloed van het menstruatie bloed?
  Volgens de geleerden kan de vrouw onderscheid maken tussen de twee soorten bloedingen door de volgende eigenschappen waar te nemen:
  - Menstruatiebloed is donker en bijna zwart, terwijl het Istihaadha bloed rood is;
  - Menstruatiebloed is dikker dan het Istihaadha bloed;
  - Menstruatiebloed heeft een onaangename geur, terwijl het Istihaadha bloed bijna geurloos is;
  - Menstruatiebloed klont niet, terwijl het Istihaadha bloed wel klont;
  - Menstruatiebloed gaat gepaard met pijn en krampen, terwijl dat niet het geval is bij Istihaadha bloed.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren