Terug naar vragen & antwoorden

Vergeeft Allaah de grote zonden zoals Shirk, moord… etc?

Is er vergeving door Allaah voor iemand die grote zonden heeft gepleegd zoals Shirk, moord e.d.?

Bismi Allaah Ar-Rahmaani Ar-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Weet dat Allaah Soebhaanahoe wata’aala alle zonden (dus ook Shirk) vergeeft, wanneer men Tawbah verricht heeft (berouw tonen) voordat men doodgaat.

((Lees de voorwaarden van Tawbah (berouw) in de Fiqh boeken)).

Dit is gebaseerd op de Woorden van Allaah Soebhaanahoe wata’aala:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ

سورة النساء 48

(de betekenis van de interpretatie van het vers):

{Waarlijk, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend, maar daarbuiten vergeeft Hij alles aan wie Hij wil}. (Soerat 4 An-Nisaa-a: vers 48)

Dit geldt echter alleen voor de zonden tussen de dienaar en Allaah Soebhaanahoe wata’aala.

Wanneer men de aanbiddingen niet heeft verricht, verwaarloosd heeft, of niet volledig heeft uigevoerd, kan men hiervoor worden afgerekend.

Sheych El-Islaam Ibn Taymiyyah, moge Allaah hem begenadigen, zei:

"De moslims zijn het erover eens dat de (verlaten) plichten van de dienaren niet worden vergeven, evenals de schulden en dergelijke. Alsook de zonde(n) van het laten van de verplichte gebeden, Zakaat en het vasten, deze vervallen niet. En ook niet de rechten van de vermoorde ook al heeft men de Hadjj verricht. En het gebed wat hij nog moest inhalen, moet hij inhalen.

Dit allemaal is volgens de consensus van de geleerden".

Einde citaat.

Uit het boek Djaami’ El-Masaa-il (4/123).

Maar wanneer het om de zonden tussen de schepping (tussen de mensen) gaat, dan zal de zondaar eerst afgerekend worden op de Dag des Oordeels. Dit in het geval dat men de benadeelde(n) niet om vergeving heeft gevraagd, of bv de eigendommen niet heeft gecompenseerd tijdens zijn leven.

Voor een uitgebreide uitleg en het gevaar van Shirk, wordt er verwezen naar de volgende link:

http://www.binbaz.org.sa/noor/109

En Allaah de Verhevene weet het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren