Terug naar vragen & antwoorden

Naar verhalen over de Islaam luisteren

Is het toegestaan om naar verhalen te luisteren over de Islaam van (zo genoemd) verhalen vertellers, welke regels hiervoor gelden?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Als het om verhalen gaat die de authentieke Sierah (biografie) van de Profeten, met name de biografie van onze Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam en zijn Sahaabah (zijn metgezellen) vertellen, dan is daar niets mis mee. Dit behoort zelfs tot de Dien (de religie).

Allaah Soebhaanahoe Wata’aalaa verhaalde aan Zijn Profeet Mohammed salla Allaahoe ‘aleihi wasallam verhalen over de eerder gezonden Profeten en hun gemeenschappen. Allaah Soebhaanahoe Wata’aalaa zegt:

{وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ}.

سورة هود 120.

(Interpretatie van de betekenis van het vers):

{En alles wat Wij jou vertellen over de berichten van de (eerdere) Boodschappers, is om jouw hart daarmee standvastig te maken. En hierin (in de Qor-aan) is de Waarheid tot jou gekomen en een vermaning en een herinnering voor de gelovigen}. Soerat Hoed 120.

Maar ook de verhalen over de Sierah van de Sahaabah en de moeders der gelovigen (de vrouwen van de Profeet Mohammed salla Allaahoe ‘aleihi wasallam).
De verhalen die op niets gebaseerd zijn, zoals fabeltjes vertellen e.d. dat is tijd verspilling, daarom ook niet toegestaan.

En Allaah de Verhevene weet het beter.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren