Terug naar vragen & antwoorden

Maakt een inwendige echo het vasten ongeldig?

Moet een vrouw een dag van het vasten inhalen als zij een inwendige echo heeft gehad?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.
In de moderne medische wereld wordt er een aantal behandelingen en kleine ingrepen toegepast die het vasten niet ongeldig maken. De meeste geleerden zijn het er over eens dat de inwendige echo, het reinigen van de baarmoeder, het plaatsen van een spiraaltje en een inwendige foto maken van de baarmoeder het vasten niet ongeldig maken. Omdat deze zaken de maag niet bereiken: het is geen voedsel, drank of andere zaken die dezelfde effect hebben.

Dit is de mening van Sheych Ibn Baaz, Sheych Ibn Oethaimien, het permanent comité voor Fatwaa en onderzoek en andere en geleerden.
De geleerden hebben meer medische onderzoeken en kleine handelingen genoemd die inwendig worden verricht en die het vasten niet verbreken.

Hier volgt een aantal.

·       Inwendig slokdarmonderzoek (Slokdarmscintigrafie);

·       Inwendig maagonderzoek (Gastroscopie);

·       Inwendig longonderzoek (Bronchoscopie);

·       Inwendig kijkonderzoek luchtwegen (Bronchoscopie);

·       Inwendig hartonderzoek (via de slokdarm);

·       Inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas (Cystoscopie);

·       Inwendig onderzoek van de anus en het laatste deel van de endeldarm (Rectoscopie);

·       Inwendig kijkonderzoek van de dikke darm (Coloscopie);

·       Inwendig echo voor zwangerschap (Echoscopie tijdens de zwangerschap);

·       Baarmoederhals onderzoek (colposcopie);

·       Bloedspoeling (Nierdialyse);

·       Baarmoederhals onderzoek (colposcopie);

·       Slokdarm echocardiografie (inwendige hartonderzoek via de slokdarm);

·       Rectaal toucher(prostaatonderzoek);

·       Een pufje inhaleren (mensen met astma …etc.);

·       Alle medicijninjecties;

·       Tand/kies extractie, vulling met of zonder verdoving;

·       Bloedprikken…etc.

Deze onderzoeken verbreken het vasten niet, omdat hier geen voeding bij komt kijken.
Behalve bij sommige inwendige onderzoeken wordt er een bepaalde stof ingenomen, zoals een drankje (bij maag onderzoek, slokdarmonderzoek).
Hiermee wordt het vasten wel verbroken.
Houd er ook rekening mee dat voor sommige onderzoeken een glijmiddel wordt gebruikt dat tot in de maag terecht komt, deze inwendige onderzoeken verbreken het vasten wel.

En Allaah de verhevene weet het, het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren