Terug naar vragen & antwoorden

Wat als ik de verplichte gebeden niet in de moskee bid?

Berust er op mij een zonde wanneer ik de verplichte gebeden niet in de moskee bid? Ik hoor de Adhaan (oproep tot het gebed) niet, behalve wanneer dit middels een luidspreker wordt gedaan. De afstand tussen mij en de moskee is ongeveer een kilometer. En ik ondervind moeite om steeds de vijf gebeden in de moskee te bidden.

Bismi Allaah Ar-Rahmaani Ar-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige).

Degene de Moeaddhin (degene die oproept tot het gebed) hoort, moet deze beantwoorden en met de groep (El-Djamaa’ah) bidden.

Abdoellaah Ibn Abbaas radhiya Allaahoe ‘anhoemaa zei dat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:

"مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ".

رواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي وغيرهم. وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6300 وفي صحيح أبي داود برقم 560. وانظر كلام الشيخ الألباني في إرواء الغليل تحت حديث رقم 551

“Wie de oproep (tot het gebed) hoort en niet (naar de moskee komt), zijn gebed is niet geldig, behalve wanneer er sprake is van een (een legitiem) excuus”.

En Ibn Abbaas is gevraagd: “Wat is een excuus?”. Hij zei: “Angst of ziekte”.
Overgeleverd door Ibn Maajah, At-Tabaraanie, Addaraqotnie, El-Bayhaqie en anderen. En authentiek bevonden door El-Albaanie in Sahieh El-Djaami’ nr. 6300, in Sahieh Abie Daawoed nr. 560. Zie ook Irwaa-e El-Ghaliel onder Hadieth nr. 551.

Als commentaar op de bovenstaande Hadieth, zei Sheych El-Albaanie rahimahoeAllaah het volgende:

“De Adhaan is een ‘herinnering’ die aangeeft dat de gebedstijd is begonnen. Maar wanneer de moslim weet wanneer de gebedstijd is, moet hij aanwezig zijn (het gebed bijwonen). Of hij nou de Adhaan heeft gehoord of niet. Hij heeft geen excuus om te zeggen: ‘ik kan niet aanwezig zijn voor het gebed in de groep omdat ik de Adhaan niet hoor’. Deze beredenering heeft geen enkel waarde in de Sharie’ah. Omdat de Adhaan de tijd (van het gebed) aangeeft. Maar wanneer dit op een of andere manier gebeurt, dan moet men gehoor geven…”.

Bron: Silsilat El-Hoedaa Wan-Noor.

Sheych Ibn ‘Oethaimien zei:
“…Maar de geleerden verschillen van mening betreffende de geldigheid van het gebed van iemand die niet in de Djamaa’ah (in de groep) bidt.

Er zijn drie verschillende meningen:

De eerste mening:
“Dat het gebed in de Djamaa’ah een voorwaarde is voor de geldigheid van het gebed. Wie in zijn huis bidt zonder een legitiem excuus, zijn gebed is ongeldig. Dit is de mening van Sheych El-Islam Ibn Taymiyah (moge Allaah hem genadig zijn). Dit is overgeleverd van Imam Ahmed en de keuze van Ibn Aqiel, moge Allaah hen genadig zijn”.

De tweede mening:
“Sommigen van hen zeiden: Het is een Fardh ‘Ain (een individuele verplichting): (een ieder dit het gebed niet in de groep verricht wordt schuldig bevonden) en wie het laat is een zondaar”.

Derde mening:
“Sommigen van hen zeiden: Dit gebed is Fardh Kifaayah (een collectieve verplichting). Wanneer een aantal moslims dit verricht, dan vervalt de verplichting voor de anderen”.

Maar correct is dat het gebed in de Djamaa’ah (met de groep in de moskee) verplicht is, en het is niet toegestaan om het te missen. En dat degene die het niet bijwoont een zondaar is, ongehoorzaam is aan Allaah en Zijn Boodschapper salla Allaahoe ‘aleihi wasallam. ‘Salaat in de Djamaa’ah is 27 keer meer waard dan het gebed alleen’¹.
En als het gebed alleen niet geldig was, dan had het geen waarde”.

Majmooe’ Fataawaa van Sheych Ibn ‘Oethaimien.

  1. Overgeleverd door El Boekhaarie en Moeslim op gezag van Abdoellaah Ibn Omar radhiya Allaahoe ‘anhoemaa.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren