Terug naar vragen & antwoorden

Mag men alleen het vrijdagsgebed in de moskee verrichten?

Wanneer wij niet in de omgeving van een moskee kunnen wonen en mijn man enkel het vrijdaggebed in de moskee verricht, zal hem dit worden aangerekend op de Dag Des Oordeels?

Bismi Allaah Ar-Rahmaani Ar-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige).

Een man kan het gebed slechts thuis verrichten wanneer hij ziek is, vreest voor een bepaald gevaar, wanneer hij moeilijk begaanbare wegen moet bewandelen (met bijvoorbeeld modder) en dergelijke situaties.

Wanneer dit niet het geval is, moet hij het gebed met de Djamaa’ah (de groep/in groepsverband/ met de groep) in de moskee bijwonen.

Degene die de oproep van de Moeaddhin hoort, moet deze te beantwoorden (moet gehoor geven) en met de groep te bidden, omdat de Profeet vrede zij met hem heeft gezegd:

"مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ".

رواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي وغيرهم. وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6300 وفي صحيح أبي داود برقم 560. وانظر كلام الشيخ الألباني في إرواء الغليل تحت حديث رقم 551

“Wie de oproep (tot het gebed) hoort en niet (naar de moskee komt), zijn gebed is niet geldig, behalve wanneer er sprake is van een (een legitieme) excuus”.

En Ibn Abbaas is gevraagd: “Wat is een excuus?”. Hij zei: “Angst of ziekte”.

Overgeleverd door Ibn Maajah, At-Tabaraanie, Addaraqotnie, El-Bayhaqie en anderen. En authentiek bevonden door El-Albaanie in Sahieh El-Djaami’ nr. 6300, in Sahieh Abie Daawoed nr. 560. Zie ook Irwaa-e El-Ghaliel onder Hadieth nr. 551.

Als commentaar op de bovenstaande Hadieth, zei Sheych El-Albaanie rahimahoeAllaah het volgende:

“De Adhaan is een ‘herinnering’ die aangeeft dat de gebedstijd is begonnen. Maar wanneer de moslim weet wanneer de gebedstijd is, moet hij aanwezig zijn (het gebed bijwonen). Of hij nou de Adhaan heeft gehoord of niet. Hij heeft geen excuus om te zeggen: ‘ik kan niet aanwezig zijn voor het gebed in de groep omdat ik de Adhaan niet hoor’. Deze beredenering heeft geen enkel waarde in de Sharie’ah. Omdat de Adhaan de tijd (van het gebed) aangeeft. Maar wanneer dit op een of andere manier gebeurt, dan moet hij gehoor geven…”.

Bron: Silsilat El-Hoedaa Wan-Noor.

Lees dit antwoord op een eerdere gestelde vraag:

Degene die de oproep van de Moeaddhin hoort, hoort deze te beantwoorden en met de groep te gaan bidden.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren