Terug naar vragen & antwoorden

Het bidden van twee Rak’aat bij binnenkomst van een moskee

Wanneer een persoon de moskee binnenkomt, terwijl men een verplicht gebed nog niet heeft gebeden, moet men eerst het verplichte gebed bidden of eerst de twee Raka'aat bidden dan het verplichte gebed?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

De twee Rak’aat bij binnenkomst van een moskee is een Soennah.

Dit vanwege een consensus onder de geleerden van de wetscholen.

Aboe Qataadah El-Ansaarie radhiya Allaahoe 'anhoe zei dat de Boodschapper van Allaah salla Allahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:

"إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ". رواه البخاري ومسلم.

“Als iemand van jullie de moskee binnenkomt, laat hem dan twee Raka’aat (2 gebedseenheden) bidden alvorens hij(zij) gaat zitten.”¹

Aan Sheych Ibn Baaz rahimahoeAllaah is de volgende vraag gesteld:

“Ik ging de moskee binnen, om het gezamenlijke gebed te bidden. Maar het gezamenlijke gebed was net afgelopen.

Mijn vraag is: moet ik eerst de 2 rak’aat bidden of direct het verplichte gebed?”

Hij antwoordde:

“U heeft de keuze: als u met het verplichte gebed begint, dan vervallen de twee Raka’aat. Omdat het de bedoeling is dat men niet gaat zitten voordat hij/zij een gebed heeft gebeden. En het verplichte gebed is belangrijker dan de twee Rak’aat bij binnenkomst.

De Profeet salla Allahoe ‘aleihi wasallam had de gewoonte, wanneer hij zijn huis verliet en de moskee binnentrad, te beginnen met het verplichte gebed. En dit volstaat hem (om nog twee Rak’aat te bidden).

En zo doen de imams, wanneer zijn naar de moskee binnentreden, lopen zij meteen naar de plaats waar zij bidden (de plaats vooraan in de moskee waar de imam staat om de groep in het gebed te leiden). Het verplichte gebed wordt dan verricht. En wie hiervóór twee Rak’aat bidt, vervolgens het verplichte gebed verricht, dan is dat ook goed.

Behalve op vrijdag, dan is het beter dat hij (de imam) wat laat naar de moskee komt. En bij binnenkomst, begint hij met de preek. Hij hoeft dan die twee Rak’aat niet te bidden.

Omdat de Boodschapper van Allaah salla Allahoe ‘aleihi wasallam, wanneer hij de moskee binnentrad, op de Minbar² ging zitten. De Moeaddhin³ deed de oproep tot het gebed, en hierna preekte hij (de Boodschapper van Allaah salla Allahoe ‘aleihi wasallam).

Er is niet overgeleverd dat hij, ook maar een keer die twee Rak’aat op vrijdag bad. Alle imams na hem namen (nemen nog steeds) hem als voorbeeld salla Allahoe ‘aleihi wasallam”⁴.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
  2. De Minbar (El Minbar): De preekstoel.
  3. De Moeaddhin (El-Moeaddhin): Degene die oproept tot het gebed.
  4. https://www.binbaz.org.sa/noor/6807
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren