Terug naar artikelen

Kunnen de djinns in een mensenlichaam betreden?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Dat de Djinn in het menselijke lichaam kan treden is bewezen in het Boek van Allaah (de Qor-aan) en de Soennah van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam, overeenkomstig de geloofsovertuiging van Ahloes-Soennah waldjamaa’ah. Maar ook volgens wat zichtbaar en concreet is. De Moe’tazila¹ die hun botte verstand voorrang geven en verkiezen boven de bewijzen uit het Boek van Allaah en de Soennah van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam ontkennen dat.

Allaah de Verhevene zegt:

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ }.

سورة البقرة 275.

(Interpretatie van de betekenis van het vers):

{Degenen die de Ribaa (woekerrente) nuttigen zullen niet anders opstaan (op de Dag des Oordeels) dan als degene die door de Satan tot bezetenheid is geslagen}².

Imam At-Tabari zei over het vers: { zullen niet anders opstaan dan als degene die door de Satan tot bezetenheid is geslagen}: “Betekent dat hij verward wordt door de Satan in deze wereld. En dat de Satan hem wurgt waardoor hij bezeten raakt.

Sheych El Islaam Ibn Taymiyyah zei:

"Dat de Djinn in het menselijke lichaam kan kruipen is bewezen in de Idjmaa’ (eensgezindheid) van Ahloes-Soennah waldjamaa’ah".

Allaah de Verhevene zegt:

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ }.

سورة البقرة 275.

(Interpretatie van de betekenis van het ver):

{Degenen die de Ribaa (woekerrente) nuttigen zullen niet anders opstaan (op de Dag des Oordeels) dan als degene die door de Satan tot bezetenheid is geslagen.}³ 

En in de Sahieh Hadieth zei de Profeet salla Allahoe aleihi wasallam:

"إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ".

صحيح البخاري.

(Interpretatie van de betekenis van de overlevering):

“Voorwaar, de Satan stroomt door (het lichaam van) de mens, zoals de bloedstroom (zoals het bloed stroomt door zijn aderen)”.⁴  Einde citaat⁵.

Beluister ook de link⁶ van Sheych Mohammed Ibn Saalih El-Oethaimien rahimahoeAllaah:

‘De regelgeving van degene die ontkent dat de Djinn het menselijke lichaam kan betreden’.

عن عثمان بن أبي العاص فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْقُرْآنَ يَتَفَلَّتُ مِنِّي ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ:

"يَا شَيْطَانُ اخْرُجْ مِنْ صَدْرِ عُثْمَانَ". قَالَ: فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ شَيْئًا أُرِيدُ حِفْظَهُ".

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والهيثمي في المجمع وصححه اللباني في الصحيحة برقم 2918.

Othman Ibn Abie El-‘Aas radhiya Allaahoe anhoe zei tegen Boodschapper van Allaah salla Allahoe aleihi wasallam:

(Interpretatie van de betekenis van de overlevering):

“O, Boodschapper van Allaah, de Qor-aan glijdt van me weg (hij vergat snel de Qor-aan)”.

De Boodschapper van Allaah salla Allahoe aleihi wasallam legde zijn hand op mijn borst en zei:

"O duivel kom uit Othmans borst”. Hij zei:

“Waarna ik nooit vergat wat ik wilde memoriseren”.⁷

Dit zijn de bewijzen dat de Djinn het lichaam van een mens binnen kan treden.

En Allaah de verhevene weet het beste.

  1. De Moe’tazila: een afgedwaalde groepering binnen de Islaam. Hun opvattingen zijn ontleed aan de Griekse filosofie. Hierdoor gingen zij over de teksten (de Qor-aan en de Soennah) met hun botte ‘verstand’ oordelen. Zij zijn van mening dat de Qor-aan geschapen is, terwijl deze het Woord (Spraak) van Allaah de Verhevene is, een van Zijn Eigenschapen. Dus hij (de Qor-aan) kan absoluut niet geschapen zijn.
    Naast de twee bestemmingen na de dood (het Paradijs of de Hel), geloven zij in de tussenpositie (El-Manzilah bayna El-Manzilatein) van de zondige moslim. Wat betekent bij hun dat de zondaar moslim niet naar het Paradijs gaat noch naar de Hel, maar gaat naar een andere bestemming daartussen. Zij hebben nog meer valse opvattingen die nergens op gebaseerd zijn.
  2. Soerat El-Baqarah 275.
  3. Soerat El-Baqarah 275.
  4. Sahieh El Boekhaarie.
  5. Majmooe’ El Fataawaa 24/276.
  6. https://www.youtube.com/watch?v=MttuwRLTZkk.
  7. Overgeleverd door At-Tabaraanie, El-Haythamie en anderen. Ook Sahieh bevonden door El-Albaanie in As-Sahiehah nr. 2918.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren