Terug naar artikelen

Kunnen de Djinns niet tegen koude water en houden ze van heet water?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Heet water gieten in de badkamers, toiletten, in de afvoeren, in de tuin en andere plaatsen kan schade toebrengen aan de Djinns. Dit moet dus vermeden worden.

Sheych El-Islaam Ibn Taymiyah rahimahoeAllaah zei:

De Djinn kan de mens om drie redenen schade toebrengen:

1- “Soms houdt de Djinn van een persoon, dan houdt hij hem/haar in zijn greep (Assar’) (الصرع) om van hem/haar te genieten. Deze persoon raakt dan bezeten en de Djinn geniet van hem/haar. Deze soort bezetenheid wordt als de gemakkelijkste beschouwd”;  

2 –Soms wordt de bezetenheid veroorzaakt doordat de mens de Djinns deert. Dit kan gebeuren door op hen te urineren, door heet water op hen te gieten/gooien, of door een aantal van hen te doden. Hierdoor ontstaat de hevigste bezetenheid. Dit resulteert soms in het vermoorden van de bezeten persoon;

3 –Soms gebeurt de bezetenheid zonder reden. De Djinn bezet de mens dan voor de lol en dat is te vergelijken met criminelen die de reizigers de weg versperren (om hen te bestelen, mishandelen …etc).¹”

De volgende vraag is aan Sheych Zaid El Madkhalie gesteld.

Vraag: Is het waar dat wij ‘BismiAllaah’ moeten zeggen bij het gieten van het heet water in de riolen/goten om de Djinn die in zich in de riolen bevinden niet te verbranden?

Antwoord: “Hoe dan ook, heet water wordt niet gegoten in het riool, noch op de grond. Want de grond is vol met Djinnbewoners. Het kan zo zijn dat het water op de Djinnsbevolking terechtkomt of op hun jongen. Daardoor kunnen zij (de Djinns) wraak nemen dan raakt men bezeten. Daarom wanneer iemand heet water wil gaan gieten, moet hij dat afkoelen met koude water, zodat het (heet water) hen geen schade toebrengt. Of dat nou in het riool of elders is”². Einde citaat.  

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. Einde citaat. Majmooe’ Fataawaa 13/82.
  2. https://www.youtube.com/watch?v=_0GnUHfu91k

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren