Terug naar artikelen

Iemands prijzing geschiedt slechts op grond van zijn goede daden

Aan de Selefie broeders in Egypte – en elders – moge Allaah hen zegenen en begeleiden, Assalaamoe ‘aleikoem warahmatoe llaahi wabaarakaatoeh:

Ik adviseer jullie om Allaah te vrezen en oprecht te zijn tegenover Hem in spraak en daden en vast te houden aan het Boek (de Qor-aan) en de Soennah. Tevens adviseer ik jullie om jullie vast te houden aan het hoge morele gedrag in de Da’wah naar Allaah: zoals waarachtig zijn, Sabr (geduld) hebben, zich nederig opstellen, zachtmoedig en vriendelijk zijn.

Voorwaar, Allaah is Zachtmoedig en houdt van zachtmoedigheid in alle opzichten, alsook van wijsheid en kennis.

Met dit hoge morele gedrag, komen de mensen op jullie Da’wah af en zullen zij deze respecteren.

En ik adviseer jullie ook om jullie te gedragen als broeders omwille van Allaah en elkaar te bezoeken omwille van Allaah. Dit versterkt de onderlinge broederschap. En ik waarschuw jullie voor verdeeldheid en onenigheid, en voor de oorzaken die daartoe leiden. Want dit is wat de menselijke – en de Djinn Shayaatien (Satans) verblijden, die jullie Da’wah willen afzwakken en laten mislukken.

En ik wil jullie erop wijzen dat sommige mensen beweren dat ik hen heb geprezen. Maar de prijzing van iemand geschiedt op grond van zijn goede daden.

Het is voor elke moslim aan te bevelen om zichzelf te zuiveren met de nuttige kennis, goede daden en de hoge islamitische ethiek.

Moge Allaah jullie helpen en begeleiden en jullie harten bij elkaar brengen.

Jullie broeder: Rabie’ Ibn Haadie Ibn ‘Oemair El-Madkhalie.

Bron: https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=8843

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren