Terug naar vragen & antwoorden

Gog en Magog

Iemand vertelde mij dat Ya-e-joej en Ma-e-joej (Gog en Magog) momenteel al bestaan. Klopt dit?

Bismi Allaah Ar-Rahmaani Ar-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Ya-ejoej en Ma-ejoej zijn twee grote naties van de nakomelingen van Adam. Het verhaal van deze twee naties staat duidelijk aangegeven in Soerat El-Kahf. (Qor-aan, Soerat 18).

De barrière die werd gebouwd door Dhoel-Qarnayn¹ is het grote bewijs hiervan.

Het is een fysieke barrière die gebouwd is van ijzer en gesmolten koper.

In Soerat El-Kahf, heeft Allaah de verhevene ons geïnformeerd over het verhaal van de koning en grote leider Dhoel-Qarnayn, moge Allaah hem genadig zijn.

Zie de Qor-aan Soerat El-Kahf 83-99, (Qor-aan 18:83-99).

Wat betekent dat deze twee naties momenteel bestaan en dagelijks graven om de barrière te proberen te doorbreken. Zij willen er steeds uitkomen om de mensen aan te vallen.

Aboe Horayrah, radhiya Allaahoe ‘anhoe, heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah, Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam, heeft gezegd dat Ya-ejoej en Ma-ejoej dagelijks graven totdat zij bijna het zonlicht kunnen zien, dan zegt degene die de leiding over hen heeft:

“Ga terug, we zullen morgen weer graven.”

Sahieh Ibn Maajah.

Vervolgens herstelt Allaah Ta’aalaa de barrière weer en maakt Hij het sterker dan dat het was. Dit zal zo doorgaan totdat de bestemde tijd aanbreekt.

Wanneer Allaah hen (Gog en Magog) tegen de mensen wil sturen, zullen zij graven totdat zij het zonlicht bijna kunnen zien, dan zegt hun leider:

“Ga terug, we zullen morgen weer graven, in shaa Allaah.”

Deze keer zal de leider “in shaa Allaah” (met de Wil van Allaah) erbij zeggen.

De volgende dag zullen ze weer graven en hun weg naar buiten vinden om de mensen aan te vallen. De mensen zullen proberen zichzelf te beschermen tegen hen in hun vestigingen.

Zij (Gog en Magog) zullen hun pijlen in de lucht schieten en de pijlen zullen bebloed terugkomen naar beneden, als een beproeving (van Allaah) voor hen.

Zij zullen dan zeggen:

“We hebben de mensen op aarde verslagen en de overhand gekregen over het volk van de hemel.”

Hierna zal Allaah wormen op hun afsturen, in hun nek, waardoor zij doodgaan.

Hun kadavers zullen als voedsel dienen voor de dieren op aarde.

De Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam zei:

“Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, de dieren van de aarde zullen vet uit hun vlees worden.”

Sahieh Ibn Maajah.

Wanneer Ad-Dajaal (de Antichrist) verschijnt, zal hij veertig dagen blijven. Hierna zal ‘Iesaa (Jezus) ‘aleihi salaam neerdalen en hem doden. Iesaa (Jezus) ‘aleihi salaam zal achter de verwachte Mahdi bidden. Hierna zal Allaah Ta’aalaa aan ‘Iesaa (Jezus), ‘aleihi salaam, openbaren dat Gog en Magog verschenen zijn en zal Hij hem bevelen om de mensen te laten schuilen....”.

Overgeleverd door Imam Moeslim en anderen.

Het verhaal is nog lang. Voor meer hierover, wordt u verwezen naar de Tafsier van Soerat El-Kahf 83-99 (Qor-aan 18:83-99)

En Allaah de Verhevene weet het beste!

  1. Sheych Mohammed Ibn Saalih Ibn ‘Oethaimien rahimahoe Allaah zei:
    “Hij (Dhoel-Qarnayn) was een goede koning, die in de tijd van Ibrahim vrede zij met hem leefde. Er wordt gezegd dat zij samen de Tawaaf rondom El-Bayt (rondgangen rondom El-Ka’bah) hebben verricht, en Allaah weet het beste”.
    Fataawaa Nooron ‘alaa Ad-Darb 4/60.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren