Terug naar artikelen

Waar wordt de Aqieqah gehouden?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

De Aqieqah hoort uitgegeven te worden in het land waar men woont. Het is een aanbidding, waarmee men de nabijheid van Allaah zelf moet zoeken. Het is niet een aanbidding die men kan uitbesteden aan derden.

Kunt u dat zelf niet regelen, dan kunt u zich tot een moskee wenden en vragen of zij één of twee schaap/schapen voor u kunnen kopen. U betaalt een vergoeding (kok kosten) voor de moskee, en zo kunt u ook ervan nuttigen.

Lees hierna de Fataawaa van de geleerden over dit onderwerp.

1-Sheych Saalih El Fawzaan moge Allaah hem behouden zei:
“Het offer en de Aqieqah worden door de moslim in zijn eigen land en eigen huis¹ geslacht. Hij eet ervan en geeft een gedeelte als Sadaqah uit. Hij stuurt geen geld om een offer te kopen, te slachten en het vlees uit te geven in een ander land. Dit wordt vandaag de dag veel geroepen door sommige beginnende studenten (van kennis) of sommige ‘Awaam (ongeletterden). Met als reden dat in sommige landen armen en behoeftigen zich bevinden”.  Einde citaat. El Moentaqaa min Fataawaa El Fawzaan 10/50.

2-Sheych Mohammed Ibn Saalih Ibn Oethaimien is de volgende vraag gesteld:
Wat is de regelgeving van het uitgeven van de 'Aqieqah in het buitenland, wetende dat degene die de Aqieqah uitgeeft niet vleesbehoeftig is. Zij hebben genoeg middelen om een Aqieqah uit te geven in het land waar zij wonen.

Antwoord:
Ter gelegenheid van deze vraag wil ik de aanwezige broeders uitleggen dat het vlees niet het doel is. Het vlees van een Aqieqah, een Hady (een offer dat men uitgeeft op de Hadj) of een offer is een bijzaak.

Maar het doel hiervan is de nabijheid van Allaah te bereiken met het slachten. Dit is het belangrijkste.

Betreffende het vlees, zegt Allaah Ta’aalaa:

{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}

سورة الحج 37

{Het is niet hun vlees of hun bloed dat Allaah bereikt, maar wat Hem bereikt is de Taqwaa (de vrees van jullie) voor Hem}. Soerat El-Hadjj 37.

En als we dit allemaal weten, dan ontdekken wij de fout van degenen die geld uitgeven om namens hen een offer of een Aqieqah in een andere plaats te slachten. Omdat wanneer zij dat doen, missen zij het belangrijkste hiervan, namelijk de Nasiekah: de nabijheid van Allaah bereiken middels het slachten. En bovendien, je weet niet wie deze (het offer) gaat slachten. Het kan zo zijn dat het dier wordt geslacht door iemand die niet bidt, dit is dan Haraam. Of iemand die de naam van Allaah daarbij niet vermeldt, dit is ook Haraam. Of dat niet het juiste dier daarvoor wordt gekocht, maar een dier dat niet geldt als offer (niet aan de voorwaarden van het offer voldoet).  

Het is dus erg verkeerd dat je geld uitgeeft om offers of Aqieqah te kopen om deze ergens anders te (laten) slachten.

Wij zeggen dan: slacht deze zelf, als je daartoe in staat bent, of iemand anders namens jou te laten doen. En wees erbij wanneer het geslacht wordt, zodat je het gevoel krijgt dat je een offer uitgeeft omwille van Allaah de Verhevene en ook zodat je ervan eet. Omdat je opgedragen bent om ervan te eten.

Allaah Ta’aalaa zegt:

{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَسورة}

الحج 28

{Dus eet daarvan en voed de behoeftige arme}. Soerat El-Hajj  28.

Veel geleerden hebben bevolen dat een persoon moet eten van elke offer (die hij uitgeeft), die hij omwille van Allaah slacht. Zoals de Hadaayaa (meervoud van Hady, de offers tijdens de Hadj) en de ‘Aqaa-iq (meervoud ‘Aqieqah).

Hoe zou je dan ervan kunnen eten, terwijl deze zich ver van je bevinden?

Als je jouw broeders en zusters die ver van jou wonen wilt baten, stuur hen dan geld, stuur hen kleren, stuur hen voedsel. Maar dat je een van de Gewijde Tekenen van Allaah verplaatst naar een ander land, dit behoort ongetwijfeld tot onwetendheid”.

Laqaa-e El Baab El Maftoeh 11/23.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. Dit wanneer men in een islamitische land woont. In het westen is dit verboden.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren