Terug naar vragen & antwoorden

Het grafbezoek en de regelgeving daarvan

Mag ik als vrouw een bezoek brengen aan de begraafplaats?

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand worden misleid en wie Allaah laat dwalen kan door niemand worden geleid. En ik getuig dat er geen godheid is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

Weet, beste zuster, dat het bezoeken van de begraafplaatsen een Soennah voor de mannen is.

De wijsheid hierachter gaf de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam ons te kennen in de volgende overleveringen. Hij zei:

"كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ".

“Ik had jullie verboden om de begraafplaatsen te bezoeken. Maar bezoek deze, omdat dit (het bezoek) jullie aan het Hiernamaals doet herinneren”¹.

Het bezoeken van de begraafplaatsen is echter alleen toegestaan voor de mannen en verboden voor de vrouwen.

De volgende vraag is aan Sheych Ibn Baaz rahimahoe Allaah gesteld:

Er is overgeleverd dat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd dat:

“Allaah vervloekt de grafbezoeksters”.

Bedoelt hij daarmee alle vrouwen?

Sheych Ibn Baaz (rahimahoe Allaah):

“De geleerden verschilden van mening met betrekking tot vrouwelijke bezoeken aan de begraafplaatsen. Maar zij zijn het erover eens dat het een Soennah is voor de mannen.

De Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam had dit verboden aan het begin van de Islam, uit angst voor Fitnah, omdat sommige graven buiten Allaah werden aanbeden.

Daarom had hij het hen verboden de graven te bezoeken, uit de bescherming van de Tawhied en om alle deuren te sluiten die naar de Shirk zouden kunnen leiden.

Daarom zei hij: “Ik had het jullie verboden de begraafplaatsen te bezoeken. Maar bezoek deze, omdat dit (het bezoek) jullie aan het Hiernamaals doet herinneren”.

In een andere overlevering: “Omdat dit (het bezoek) jullie aan de dood doet herinneren”.

De geleerden verschillen van mening wat betreft de vrouwen: worden zij hier ook mee bedoeld of niet? Er zijn twee meningen:

Dat hen geen toestemming is verleend (om de begraafplaatsen te bezoeken), maar dat dit voor hen verboden is. Dit, omdat er uit verschillende bronnen is overgeleverd dat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam de begraafplaatsenbezoeksters heeft vervloekt. Uit de overlevering van Aboe Horayrah, Abdoellaah Ibn Abbaas en Hassan Ibn Thaabit. Zij hebben allen verhaald dat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam “de begraafplaatsenbezoekesters heeft vervloekt²”.

En het correcte is dat zij (de vrouwen) geen bezoek mogen brengen aan de begraafplaatsen…”.

Einde citaat.

Lees meer in: fatawa 4810.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. Overgeleverd door Moeslim, Aboe Daawoed, At-Tirmidhie, Ibn Hibbaan, El-Haakim op gezag van Boeraidah radhiya Allaahoe ‘anhoe.
  2. De vloek van Allaah voor een persoon betekent dat Hij deze uitsluit van Zijn genade en Leiding in dit wereldse leven, en hem/haar straft en uit Zijn genade verwijdert in het Hiernamaals.
    Bron: Moe’jam Maqaayies Alloegha.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren