Terug naar vragen & antwoorden
Fiqh

Naam borduren op de gebedskleed

Mag ik mijn naam op een gebedskleed borduren?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Alle zaken die kunnen afleiden van het gebed zijn Haraam (niet toegestaan).

Een gebedskleed in een moslim huis is niet nodig. De vloer bij een moslim/moslima is schoon en rein/cq hoort schoon en rein te zijn, ook al gaat men de kamer in met zijn schoenen.

Heeft iemand toch een gebedskleed nodig, voor wanneer men zich buitenshuis bevindt, (op het werk, op school, op een parkeerplaats)? Dan moet deze niet versierd zijn.

Waarom borduurt men een naam op een gebedskleed?

Als men bang is dat zo’n kleed kwijt raakt, of dat er kans is dat men per ongeluk andermans kleed pakt, dan mag deze gekenmerkt worden door een bv een letter, een kleurtje en aan de onderkant zodat men niet afgeleid wordt tijdens het gebed.

Een profijt volle zaak:

Op de meeste gebedskleden staat tegenwoordig een moskeeafbeelding en dat is Haraam (niet toegestaan). En wanneer het de Ka’bah afbeelding betreft, dan is het erger, aldus Sheych Ibn Baaz rahimahoeAllaah.

En Allaah de Verhevene weet het beste!

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER