Terug naar vragen & antwoorden

De moeder is niet verplicht om haar kind 2 jaar lang borstvoeding te geven

Een kind heeft recht op 2 jaar borstvoeding. Maar als een moeder binnen die 2 jaar weer zwanger wordt, stopt de borstvoeding door de hormonen die haar lichaam aanmaakt. Hierdoor komt het eerste kind niet aan zijn recht. Wat is de beste oplossing hiervoor? Wachten met zwanger worden tot dat het kind 2 jaar borstvoeding heeft gehad, met de wil van Allaah natuurlijk?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

De moeder is niet verplicht om haar kind 2 jaar lang borstvoeding te geven.

Het zogen mag eerder stoppen, indien de ouders dit noodzakelijk achten.

Hetzij vanwege een nieuwe zwangerschap of vanwege gezondheidsredenen van de moeder.

Allaah zegt:

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ}.

سورة البقرة 233.

(Interpretatie van de betekenis van het vers):

{En de moeders zogen hun kinderen twee volle jaren. Dit is voor degene die de zoogperiode wil vervolmaken}¹.  

Imaam El-Qortobie zegt in de interpretatie van dit vers:

“De Woorden van Allaah (interpretatie van de betekenis van het vers):

{Dit is voor degene die de zoogperiode wil vervolmaken}: is een bewijs dat het zogen gedurende twee jaar niet verplicht is”. Einde citaat.

Verder zei hij: “Maar dit kan alleen wanneer de ouders het met elkaar eens zijn, en wanneer dit de zuigeling geen schade toebrengt”² . Einde citaat.

Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoe Allaah zei ook hetzelfde in Tefsier Soerat El-Baqarah.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. Soerat El Baqarah 233 (Qor-aan 2:233).
  2. Tefsier El-Qortobie.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren