Terug naar vragen & antwoorden

Is de naam Jennah voor een meisje toegestaan?

Mag je de naam Jennah geven aan je dochter?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

In principe zijn alle namen toegestaan, tenzij de Shari’ah aangeeft dat een bepaalde naam verboden is.

Aan Sheych Saalih El Fawzaan is het volgende gevraagd:

“Wat is de regelgeving om de namen: Abraar, Bashaa-ir, Jannaat of Jannah, te gebruiken?”

Hij antwoordde: “Daar is niets mis mee. Een naam die niet iets slechts betekent, is toegestaan”.

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=f0ep-VD4bSE

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren