Terug naar artikelen

Regelgeving van iemand die zijn Wodhoo-e niet kan behouden door winderigheid

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

De Wodhoo-e (de rituele wassing) wordt niet verbroken behalve door de bekende zaken die deze ongeldig maken, zoals: toiletgang, wanneer men een wind laat, door bloedverlies bij vrouwen (menstruatiebloeding en kraambloeding) en andere oorzaken die te vinden zijn in Fiqh (jurisprudentie) boeken¹.

Aboe Horayrah radhiya Allaahoe anhoe zei dat de Boodschapper van Allaah Salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:

"لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: "مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟"

قَالَ: "فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ".

البخاري ومسلم.

“Het gebed van iemand die een Hadath heeft gepleegd, wordt niet geaccepteerd totdat hij de Wodhoo-e (de ablutie) heeft verricht.” Een man uit Hadhramout (een plaats in Jemen) vroeg: “Wat is een Hadath dan, o Abaa Horayrah?” Hij antwoordde: “Een wind of een scheet (laten)”².

Over last hebben van winderigheid, zei Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoeAllaah het volgende:

“Deze (maag)gassen (winden) hebben dezelfde regelgeving als wanneer de vrouw constant aan bloed verlies leidt³, of iemand die incontinent is”⁴.

En dit zijn twee types:  

1e type: Heeft een tijd waarin deze stopt, een periode waarin men net genoeg tijd heeft om de Wodhoo-e te verrichten en te bidden. In dit geval moet men die tijd benutten om de Wodhoo-e te verrichten en te bidden.

2e type: Heeft geen tijd waarin deze stopt, maar is continu. Dan moet men de Wodhoo-e verrichten voor elk gebed, nadat de tijd is aangebroken. U bidt dan met deze Wodhoo-e en het deert u niet wanneer u halfweg de wassing of het gebed uw Wodhoo-e verbreekt”.

Sheych El-Islaam Ibn Taymiyyah rahimahoeAllaah zei:

“Wie zijn Wodhoo-e niet kan behouden voor de tijd om zijn gebed te verrichten, dan maakt het niet uit wanneer iets uit hem komt (een wind of urineverlies) tijdens het gebed. Hiermee wordt zijn Wodhoo-e niet ongeldig. De geleerden zijn het unaniem eens hierover. Wat men dan wel moet doen is Wodhoo-e voor elk gebed verrichten”⁵.

De volgende vraag is aan het Permanent Comité voor Wetenschap en onderzoek gesteld:

Vraag:

“Ik kan niet bidden omdat ik ziek ben vanwege de aanwezigheid van gassen in mijn maag.

Ik verricht de Wodhoo-e voor elk gebed. Vaak wordt mijn Wodhoo-e verbroken halfweg het gebed. Maar ik bid gewoon door.

Is mijn gebed dan geldig of niet?”

Antwoord:

“Zolang het laten van deze gassen continu is, dan heeft dit dezelfde regelgeving als iemand die incontinent is. Uw gebed is geldig, zoals het geval is bij iemand die incontinent is, of gassen laat of een vrouw die continu aan Istihaadha bloeding lijdt. U verricht de Wodhoo-e en verricht het gebed volgens de situatie waarin u zich bevindt, zolang dit iets is wat continu is, en Allaah belast niemand boven zijn vermogen.  

Ook al komt er iets naar buiten tijdens het gebed, zolang u de Wodhoo-e op de gebedstijd verricht, en bidt zoals Allaah u dat heeft opgedragen. Het laten van deze gassen tijdens het gebed of vóór het gebed of na het gebed deert (u) niet zolang dit continu is. Dit is te vergelijken met een vrouw die continu bloedt (Moestahaadha)⁶: een vrouw die continu aan Istihaadha bloeding lijdt, buiten haar menstruatieperiode. En de incontinentie bij iemand die continu hieraan lijdt en geen raad meer weet. Deze heeft een excuus. Allaah de Verhevene zegt:

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

سورة التغابن 16.

{Vrees daarom Allaah voor zover jullie daartoe in staat zijn}.”⁷ ⁸

En Allaah de Verhevene weet het beste.

 1. Zie Ash-Sharh El-Moemti’ van Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoeAllaah, 1/219-250.
 2. Overgeleverd door El Boekhaarie en Moeslim.
 3. Sheych rahimahoellaah verwijst hiermee naar de Istihaadha bloeding.
 4. Zie meer hierover in het e-book op onze site: https://assidq.nl/boeken
 5. Majmoe’ El-Fataawaa 21/221.El-Moestahaadha: is een vrouw die aan Istihaadha bloeding lijdt: Een aanhoudende bloeding, wat niet het geval is bij menstruatie -of kraambloeding bloeding.
 6. Een vrouw die deze soort bloeding meemaakt is een 'Moestahaadha'.
  De Istihaadha bloeding belet de vrouw niet om te bidden, te vasten, Tawaaf rondom El-Ka'bah te verrichten en geslachtsgemeenschap te hebben. Dit is op te maken uit de volgende overlevering:
  'Aaisha radhiya Allaahoe 'anhaa heeft gezegd: Fatima Bint Abie Hoebaish zei tegen de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'aleihi wasallam: "O, Boodschapper van Allaah, ik word (steeds) niet rein, mag ik het gebed laten?"
  De Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'aleihi wasallam antwoordde: "Nee, dat bloed komt uit een ader en is geen menstruatie(bloeding). Als de menstruatie begint, moet je het gebed laten en wanneer deze voorbij is, verricht El-Ghoesl (de grote wassing) en het gebed".
  Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
  Imam An-Nawawie zei:
  "De betekenis van El-Istihaada: is een ongewone bloeding die uit de vagina afkomstig is en uit een ader genaamd El-'Aadhil. In tegenstelling tot de menstruatie bloeding, deze komt uit de 'bodem' van de baarmoeder".
  Uit Sharh Moeslim 4/24 van Iman An-Nawawie.
  Hoe onderscheidt de vrouw het Istihaadha bloed van het menstruatie bloed?
  Volgens de geleerden kan de vrouw onderscheid maken tussen de twee bloedingen door de volgende eigenschappen waar te nemen:
  > Menstruatiebloed is donker en bijna zwart, terwijl Istihaadha bloed rood is;
  > Menstruatiebloed is dikker dan Istihaadha bloed;
  > Menstruatiebloed heeft een onaangename geur, terwijl Istihaadha bloed bijna geurloos is;
  > Menstruatiebloed klont niet, terwijl Istihaadha bloed wel klont;
  > Menstruatiebloed gaat gepaard met pijn en krampen, terwijl dat niet het geval is bij Istihaadha bloed.
 7. Soerat At-Taghaaboen 16.
 8. Het Permanent Comité voor onderzoek en wetenschap.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren