Terug naar vragen & antwoorden

De regelgeving van olie uit Hasj

Wat is de regelgeving van olie afkomstig uit Hashish (hasj)?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Is de olie bedwelmend?
Om een oordeel te vellen over het gebruik van Hasjolie, moet er eerst gekeken worden naar het bedwelmend effect. Als het bedwelmend is, dan is dat niet toegestaan.
De Profeet - salla Allaahoe aleihi wasallam - heeft gezegd:

"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍحَرَامٌ". رواه مسلم عن عبد الله رضي الله عنهما.

“Ieder bedwelmend (middel) is Khamr en ieder Khamr is Haraam (verboden)”.[1]

De volgende vraag is aan Sheych Saalih El Fawzaan gesteld:
Is het Halaal (toegestaan) om de uit de natuurlijke groene Hashish (hasj) afkomstige olie te gebruiken als medicijn of niet?

Hij antwoordde:
“Als deze(olie) uit de Haraam Hashish afkomstig is, dan is het niet toegestaan om deze te gebruiken. Omdat dit (het gebruik hiervan) tot het promoten voor deze 'substantie’ behoort. Laat hem/haar met iets wat toegestaan is, smeren”.[2]

Abdoellaah Ibn Mas’oed heeft gezegd dat de Profeet - salla Allahoe aleihi wasallam - zei:

"إنَّ اللهَ لمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُم فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم". رواه البخاري. 

“Voorwaar, Allaah heeft jullie genezing niet gemaakt in datgene wat Hij voor jullie verboden heeft".[3]

Voorbeeld uit wijn en alcohol
Sheych Mohamed Ibn Saalih El Oethaimien zei:
“Alles wat bedwelmt is wijn, of het nu uit druiven, uit dadels , uit gerst of uit iets anders afkomstig is. Alles wat bedwelmt is wijn.
De Profeet salla Allahoe aleihi wasallam zei:

"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما.

“Ieder bedwelmend (middel) is Khamr en ieder Khamr is Haraam (verboden)”[4].

Dronkenschap veroorzaakt het bedekken van het verstand, zodanig dat de dronken persoon plezier en genot ondervindt. Een verdoving veroorzaakt echter geendronkenschap, hoewel deze het verstand normaliter bedwelmt. De geanestheseerde(persoon) is niet bewust van wat hem overkomt.

Maar van de wijn – wij vragen Allaah om welzijn – ondervindt men genot en plezier, totdat men zich als een koning verbeeld of dat hij boven de sterren zweeft e.d.”  Einde citaat.

Uit Sharh Riyaadh As-Saalihien.


Regelgeving van alcoholhoudende medicijnen en anesthesie
De volgende vraag is aan Sheych ‘Oethaimien gesteld:
Betreffende Haraam zaken gebruiken als medicijn, het toepassen van de anesthesie, sommige medicijnen waar alcohol aan toegevoegd is en andere Haraam zaken.
Is er verschil daarin tussen noodzaak en niet noodzaak?

Hij antwoordde:
“Het gebruik maken van Haraam zaken als medicijn, is Haraam. Het is niet toegestaan.

Allaah heeft de genezing van deze Oemmah niet geworpen in datgene wat Haraam voor hen is. Allaah heeft deze zaken Haraam verklaard omdat deze ons schade kunnen toebrengen. En wat schade toebrengt, kan nooit veranderen in wat nuttig is, nooit. Zelfs wanneer dit uitnoodzaak plaatsvindt.
Er is geen noodzaak in de genezing, let op! Het medicijn is geen noodzaak, absoluut niet! Waarom? Waarom is het geen noodzaak?
Omdat men deze als medicijn gebruikt, maar toch niet beter wordt. Men kan ook genezen zonder dit medicijn te gebruiken.

De redenering broeders:
Een Haraam zaak gebruiken als medicijn is geen noodzaak. Waarom?
Omdat men genezen kan worden zonder (gebruik te maken van) dit medicijn. Men kan ook medicijnen gebruiken en hier niet beter van worden.
Bij het eten van een kadaver in een geval van noodzaak, kan dit men baten. Het is voor ons dus niet toegestaan om (de Haraam zaken) te gebruiken uit noodzaak als medicijn.

Het amputeren van een ledemaat kan uit noodzaak. Een voorbeeld daarvan is wanneer een ledemaat besmet wordt door kanker en de artsen zeggen dat het enige wat men hiervan kan verlossen, het amputeren is, van deze ledemaat. En zoals bekend is, is het amputeren van een ledemaat Haraam. Er mag niets (van het lichaam) geamputeerd worden, ook wanneer dit zo klein is als een vingertop. Wanneer zij (de artsen) zeggen dat het een noodzaak is om de ledemaat te amputeren, dan zeggen wij: dat is geen probleem. Dit is een noodzaak!
Dit wanneer men er zeker van is, dat wanneer de ledemaat geamputeerd wordt, de kwel (kanker) daadwerkelijk zal verdwijnen.

Wat betreft de anesthesie, daar is niets mis mee. De anesthesie veroorzaakt geen dronkenschap. De dronkenschap is het verliezen van het verstand gepaard met genot en plezier. Terwijl degene die geanestheseerd wordt, niet zal genieten noch plezier hebben!
Daarom hebben de geleerden gezegd dat de anesthesie toegestaan is en daar is niets mis mee!

Wanneer bij alcoholhoudende medicijnen, de alcohol duidelijk is en men bedwelmt, dan is het (medicijn) Haraam. Maar wanneer de sporen (van dronkenschap) uitblijven (men wordt er niet dronken van), en de toegevoegde alcohol is om het medicijn houdbaar te maken, dan is er hier niets mis mee. Men wordt hier niet dronken van”.  

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=_rJJKCbzSr4

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.


[1] Overgeleverd door Moeslim.

[2] Bron: https://www.youtube.com/watch?v=qXJ-pzBPr7M

[3] Overgeleverd door El-Boekhaarie.

[4] Overgeleverd door Moeslim.

 

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren