Terug naar vragen & antwoorden

Het raadplegen van religieuze boeken die illustraties en foto’s bevatten

Er zijn profijtvolle boeken die op een kinderlijke wijze het kind over de profeten en de religie leren. Wat is het oordeel hierover? Is dit toegestaan? En wat als deze illustraties bevatten? Zo niet, volstaat het dan de gezichten af te plakken en de boeken te gebruiken?

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand worden misleid en wie Allaah laat dwalen kan door niemand worden geleid. En ik getuig dat er geen godheid is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

Voor onderwijsdoeleinden is het toegestaan om in beperkte mate foto’s van dieren en mensen te gebruiken.

Lees hieronder deze Fatwaa van Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoellaah. Hij zei hierover:

“Wie naar de algemene toestemming hiervan kijkt, zal ontdekken dat dit mogelijk is voor de jonge kinderen dat hen de toestemming wordt gegeven welke niet voor de volwassenen geldt.

Zo ook de uitspraak van Sheych El-Islam Ibn Taymiyyah rahimahoellaah omtrent ‘Assabq’¹

Nadat hij enkele toegestane vermaak-instrumenten noemde, zei hij:

“Er wordt voor de kinderen toegestaan, wat niet voor de volwassenen wordt toegestaan”.

Sheych rahimahoellaah vervolgt:

“Omdat de jonge kinderen van oorsprong van spelen houden, vind je deze poppen bij de meisjes, bijna niet te onderscheiden van de echte (meisjes). Het is net of zij dit (de pop) gebaard heeft. Misschien is dit ook een goede manier om haar te laten leren hoe zij haar eigen kinderen (later) zal opvoeden. Zo vind je een jong meisje haar poppen namen geven, deze heet zus en deze heet zo. Het is mogelijk deze toe te staan.

Dat wil zeggen de poppen die nauwkeurig zijn gefabriceerd: precies in de vorm van een mens. Ik kan niet zeggen dat deze Haraam zijn. Maar men kan het gezicht hiervan (van de poppen) onherkenbaar² maken”³.

En Allaah de Verheven weet het beste

  1. Assabq: Het geld dat mensen inleggen om bijvoorbeeld een wedstrijd met paarden, kamelen en dergelijke te organiseren. Degene die wint krijgt het geld.
  2. Toevoeging: In dit geval kunt u de gezichten van de mensen en dieren afplakken en verder treft u geen blaam, in shaa Allaah.
  3. Uit Sharh El Moemti’ 2/208.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren