Terug naar artikelen

De regelgeving van het deelnemen aan voetbalwedstrijden

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

De sport voetbal is wereldwijd bekend en niet meer weg te denken. Het is de meest geliefde sport bij jong en oud. Veel mensen leggen tegenwoordig lange afstanden af om een voetbal wedstrijd bij te kunnen wonen. Toch is de manier waarop het gebeurt niet meer goed te praten. De omgeving waar het gebeurt, het gedrag van de mensen, hoe zij zich kleden, de niet bedekte Awraat¹ van de spelers, de frustraties, de gevechten, de lichamelijke letsels en de vijandschap, maar ook de materiële schade die daaruit voortvloeit zegt meer hierover.

Niet te vergeten de gebeden die niet worden verricht, of die worden uitgesteld, maakt de situatie alleen maar erger.

De Islam heeft het onderwerp tot in de details behandeld.

Laten wij kijken wat de geleerden hierover zeggen.

1-Het Permanente Comité voor (Islamitisch) onderzoek en Iftaa

Vraag:

Wat is het oordeel over het kijken naar sportwedstrijden, zoals de WK-wedstrijden en andere?

Antwoord:

"Deelnemen aan voetbalwedstrijden met geld of prijzen zijn Haraam. Omdat dit bij gokken hoort. Omdat het niet toegestaan is om het ‘inleggeld’ of een beloning (in een sportwedstrijd te hanteren, behalve waar dat door de Sharie’ah toegestaan is. Dat is wedstrijd houden met paarden, kamelen en boogschieten. Daarom is het bijwonen hiervan (voetbalwedstrijden) Haraam, wanneer men weet dat daar een beloning tegenover staat. Omdat het bijwonen van voetbalwedstrijden een goedkeuring daarvan is.

Echter, wanneer de wedstrijd zonder geld wordt gespeeld en geen afleiding vormt van wat Allaah verplicht heeft gesteld (aan aanbiddingen) zoals het gebed en andere (verplichtingen). En wanneer er geen verboden zaken aanwezig zijn, zoals het onthullen van de Awraat, of gemengd zijn tussen mannen en vrouwen, of dat er (muziek) instrumenten aanwezig zijn, dan is het toegestaan om zo’n wedstrijd te spelen en bij te wonen.

En bij Allaah ligt al het succes. En moge Allaah Zijn gebed zenden op onze Profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen”.

Het Permanente Comité voor (Islamitisch) onderzoek en Ifta, Fatwaa nr. 15/238.

Sheych AbdoelAziz Ibn Abdillaah Ibn Baaz, Sheych AbdoelAziz Ibn Abdillaah Aal Sheych, Sheych Saalih Ibn Fawzaan El-Fawzaan en Sheych Bakr Ibn Abdillaah Aboe Zaid

2-Sheych Mohammed Ibn Ibrahim rahimahoe Allaah zei:

"Het spelen van voetbal zoals dat nu gebeurt, gaat gepaard met dingen die betreurenswaardig zijn en vereist het verbod. De redenen worden samengevat in het volgende:

Ten eerste:

“Het is bij ons bewezen dat het spelen gebeurt in de gebedstijden. Wat betekent dat de spelers en hun toeschouwers het gebed verlaten, het niet in de groep verrichten, of het buiten hun tijden verrichten. Er bestaat geen twijfel dat alle bezigheden die een oorzaak zijn om het gebed buiten de tijden te verrichten niet toegestaan zijn. Met name wanneer er geen legitiem oorzaak aanwezig is”.

Ten tweede:

“De aard van dit spel is gebaseerd op partijdigheid, die ruzies en provocaties veroorzaken die leiden tot haat. En deze resultaten zijn in tegenstelling tot wat de islam vraagt aan tolerantie, harmonie, broederschap en reiniging van zielen en geweten van haat”.

Ten derde:

“De gevaren die de lichamen van de spelers oplopen. Deze resulteren (vaak) in botsingen tussen de spelers. Dit eindigt (vaak) in het vallen van sommige spelers. Soms bewusteloos, maar ook met een gebroken voet of arm. Het bewijs hiervan is de aanwezigheid van een geëquipeerde (uitgerust met allerlei apparaten) ambulance, die altijd paraat staat tijdens de spelen”.

Ten vierde:

“Het doel van het toestaan van sporten, is het stimuleren van de fitheid van de lichamen en het uitbannen van chronische ziektes.

Maar voetbal spelen streeft niet naar deze doelen. Samen met de vorige feiten, leidt dit (voetbalspelen) naar (een manier van) geld chanteren met valsheid, evenals het veroorzaken van verwondingen.

Dit (voetbal spelen) creëert haat en opwinding, zowel bij de spelers als bij de toeschouwers. Dit kan zelfs bij sommige spelers en kijkers leiden tot aanvallen en het doden. Dit gebeurde in een van de wedstrijden die plaatsvond sinds een aantal maanden. Dit is al genoeg om hierop (op voetbalwedstrijden) het verbod te leggen. En bij Allaah ligt al het succes”.

Fataawaa van Mohammed Ibn Ibrahim 8/116-117.

3-In een andere Fatwaa zei Sheych Mohammed Ibn Ibrahim:

“Wat betreft een of de twee personen, die met de bal spelen, in een niet georganiseerde spel, dit is toegestaan, omdat het niet bevat wat verboden is. En Allaah weet het beste”.

Fataawa van Mohammed Ibn Ibrahim 8/119.

4-Sheych Mohammed Ibn Saalih El-‘Oethaimien is gevraagd:

Wat is de regelgeving van het beoefenen van sport met korte broeken en wat is de regelgeving van het kijken ernaar?

Hij antwoordde:

“Het beoefenen van sport is toegestaan, wanneer deze niet afleidt van iets wat verplicht is. Wanneer dit wel het geval is dan is het Haraam. Maar wanneer dit de gewoonte van iemand is, die de meeste van zijn tijd hierin steekt, dan is het verspilling van de tijd. En het minste wat hierover gezegd kan worden, is El-Karaaha (afkeuringswaardigheid).

Maar als de beoefenaar van de sport gekleed in een korte broek is, waardoor zijn bovenbeen zichtbaar is, dan is het niet toegestaan. De jongens moeten hun dijen bedekken. Het is (ook) niet toegestaan om naar de spelers te kijken terwijl zich in deze situatie verkeren: spelen met niet bedekte dijen”.

Fataawaa Islamiyah 4-431.

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.

 1. Awraat: meervoud van Awrah.
  Awrah van de mens: alles wat men moet bedekken van het lichaam uit schaamte. Bron: Moe’jam El Ma’aanie.
  Awrah van de man: het gebied tussen de navel tot aan de knie.
  Awrah van de vrouw: het hele lichaam behalve het gezicht en de handen.
  Sheych Mohammed Ibn Saalih El-‘Oethaimien zei: “De Awrah van de vrouw: haar haar en haar hele lichaam is Awrah. Zij moet het hele lichaam bedekken, behalve het gezicht en de handen. Als zij dit doet, dan is haar gebed geldig, dit vanwege de eensgezindheid (onder de geleerden)”. Bron: http://waqfeya.com/book.php?bid=2831 (Sharh El-Moemti’ 2/160 ).
  De Profeet salla Allahoe aleihi wasallam liep langs Djarhad Ibn Khoewailad El-Aslamie terwijl zijn bovenbeen onbedekt was. Hij (de Profeet salla Allahoe aleihi wasallam) zei tegen hem:
  “Wist je niet dat de dij tot de Awrah behoort”?
  Overgeleverd door Ahmed, Aboe Daawoed en At-Tirmidhie.
  Ali Ibn Abie Taalib moge Allaah tevreden met hem zijn zei dat de Boodschapper van Allaah salla Allahoe aleihi wasallam heeft gezegd:
  “Laat je bovenbeen (dij) niet zien, en kijk niet naar de bovenbeen (dij) van een levende –of een dode persoon”.
  Overgeleverd door Aboe Daawoed en Ibn Maajah. En andere overleveringen.
  Sheych El-Albaanie zei dat de Isnaad (keten van overleveraars) van deze overleveringen niet helemaal vrij van zwakheden is, maar deze versterken elkaar. Er zijn geen wantrouwige personen aanwezig onder de verhalers (zij zijn allen betrouwbaar).
  Zie Irwaa-e El-Ghaliel, deel 1 blz. 295-303.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren