Terug naar artikelen

Het verwelkomen van de maand Ramadhaan

Alle lof zij/aan Allaah.
Moge de Salaat en de Salaam zijn op de Boodschapper van Allaah, zijn familie, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

1-Het aanbreken van de maand Ramadhaan
O, moslim gemeenschap, wij verwelkomen een edele en gezegende maand, een maand van vasten en gebeden. Een maand van het reciteren van de Qor-aan, een maand van het vermenigvuldigen van goede daden, een maand waarin de slechte daden kwijtgescholden worden. Een maand van het zich haasten tot daden van gehoorzaamheid en het concurreren in het verrichten van goede daden. Een maand waarin Allaah het vasten heeft verplicht gesteld en de nachtgebeden vrijwillig heeft gemaakt.

2-Als de maand Ramadhaan aanbreekt, worden de Poorten van het Paradijs geopend en worden de Poorten van het Hellevuur gesloten
Hierover zei de Profeet, salla Allaahoe aleihi wasallam:

"إذا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أبْوابُالرَّحمةِ، وغُلِّقَتْ أبْوابُ جَهَنَّمَ، وسُلسِلَتِ الشياطينُ". البخاريومسلم.

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
“Als de (maand) Ramadhaan aanbreekt, worden de Poorten van de genade geopend, de Poorten van het Hellevuur worden gesloten en de Shayaatien (de duivels) worden vastgeketend”.
El-Boekhaarie en Moeslim

Tevens zei hij: “Wanneer de Ramadhaan begint, worden de Poorten van de genade geopend”.

In de andere overlevering zei hij: “De poorten van het Paradijs worden geopend”: Dit kondigt goedheid aan, en dat Allaah de Verhevene en de Almachtige Zijn dienaren verschillende soorten goedheden schenkt, hen leidt naar soorten van goede daden, en begeleidt naar soorten van gehoorzaamheid die door deze geopende Poorten naar de Hemel opstijgen, en schenkt hen succes bij het betreden van het Paradijs en het ontsnappen aan het vuur.

3-Een aantal goede daden die men tijdens de Ramadhaan kan verrichten
En hij - salla Allaahoe aleihi wasallam - zei tegen zijn metgezellen:

"إِنَّه قَدْ أَتَاكُمْ رَمَضَانُ ، شَهْرٌ يَجُودُ اللهُ بِهِ عَلَى عِبَادِه ، وَيُنْزِلُ الرَّحْمَةَ ، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا ، وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاء ، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنْفُسَكُمْ خَيْرًا ، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّه".

ذكره المنذري في الترغيب والترهيب باب الترغيب في صيام رمضان، وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" -  وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب" (999) :" صحيح لغيره "

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
“De maand Ramadhaan is tot jullie gekomen, een maand waarin Allaah genade en zegeningen schenkt aan Zijn dienaren, hun zonden uitwist en de smeekbeden verhoort”. Betoon dus vanuit jullie zelf goedheid aan Allaah, want de ellendige is hij die beroofd wordt van de barmhartigheid van Allaah daarin”.
El-Moendhrie en At-Tabaraanie. Sahieh bevonden door El-Albaanie in At-Targhieb wa At-Tarhieb nr. 999.

Zijn uitspraak salla Allaahoe aleihi wasallam:
“Betoon dus vanuit jullie zelf goedheid aan Allaah”: betekent dat mensen ernaar handelen om de nabijheid van Allaah te zoeken door daden van gehoorzaamheid te verrichten. Tevens om zich te haasten tot het verrichten van goede daden, zoals gebeden en aalmoezen, en het veelvuldig reciteren van de Edele Qor-aan, het veelvuldig verheerlijken van Allaah door Tasbieh (Soebhaana Allaah), Tahliel (Laa ilaaha illa Allaah), Tahmied (El-hamdoe lillaah) en Takbier (Allaahoe Akbar). Tevens het zoeken naar vergeving (bij Allaah), en het zeggen van: “Laa hawla wa laa qoewwata illa bi-Allaah” (Er is geen macht noch kracht behalve door de toestemming van Allaah).

Andere soorten van goedheid: het vergroten van het uitgeven van Sadaqah en welwillendheid, het oproepen (Da’wah doen) tot Allaah, het onderwijzen van kennis en het begeleiden van mensen naar het goede, inclusief het aanbevelen van wat goed is en het afraden van wat verkeerd is, met een goede manier van doen, met vriendelijke woorden en vriendelijkheid.

4-Wanneer wordt er met het vasten begonnen?
De Profeet, salla Allaahoe aleihi wasallam zei:

"صُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، يعني: عُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ". البخاري ، ومسلم.

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
“Vast als jullie hem zien (de nieuwe maan), en verbreek je vasten als jullie hem zien. Als het voor jullie bewolkt is, houdt dan dertig dagen aan”. Dat wil zeggen: Tel voor de maand Sha’baan 30 dagen.
El-Boekhaarie en Moeslim.

Tevens zei hij:

"لا تُقدِّمُوا رَمَضانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَينِ إِلَّا أَنْ يُوافقَ ذَلِكَ صَومًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُم". أخرجه مسلم.

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
“Niemand van jullie zou één of twee dagen vóór de maand Ramadhaan vasten, behalve als die persoon gewoonlijk ook op die dagen vast”.
El-Boekhaarie en Moeslim.

De betekenis hiervan is dat het voor een persoon niet is toegestaan om een dag of twee vóór de Ramadhaan te gaan vasten. In ieder geval niet voordat het begin van de Ramadhaan is vastgesteld. Als de maand is vastgesteld, mag hij alleen vasten als hij dat normaal altijd al deed. Dan is er geen probleem, zoals iemand die op de maandagen en donderdagen vast, dan kan hij die gewoon vasten.

5-De omvang van de beloning van het vasten verkrijgt men niet in andere maanden
De Profeet, salla Allaahoe aleihi wasallam zei:

"كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له، إلَّا الصِّيَامَ؛ فَإِنَّه لِي، وأَنَا أجْزِي به، والصِّيَامُ جُنَّةٌ، وإذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أحَدِكُمْ فلا يَرْفُثْ ولَا يَصْخَبْ، فإنْ سَابَّهُ أحَدٌ أوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ". صحيح البخاري.

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
“Alle daden van de zoon van Adam (de mens) zijn voor hem, behalve het vasten; die is voor Mij en Ik geef er beloning voor. Het vasten is een schild (bescherming). Als iemand van jullie op een dag vastende is, laat hem dan geen obscene taal spreken en laat hem zijn stem niet verheffen. Als iemand hem dan uitscheldt of hem bevecht, laat hem dan zeggen: Ik ben een vastende persoon. Bij Degene in Wiens Handen de ziel van Mohammed ligt, de geur die afkomstig is van de mond van een vastende persoon is geliefder bij Allaah dan de geur van de muskus”.
Sahieh El-Boekhaarie.

Met de geur van de mond wordt bedoeld de geur die uit de maag komt, vooral aan het einde van de dag. Deze geur, die mensen misschien haten, is geliefder bij Allaah dan de geur van de muskus. Omdat deze voortkomt uit de aanbidding van Allaah en gehoorzaamheid aan Hem; verheven is Hij.

6-Wanneer men vast, vasten ook zijn zintuigen (onthouden zich) van slechte daden
Tevens zei de Profeet, salla Allaahoe aleihi wasallam: “En het vasten is een schild, (een bescherming). En wanneer iemand van jullie op een dag vastende is, laat hem dan geen obscene taal spreken”.
In een andere overlevering zei hij: “Laat hem zijn stem niet verheffen. Als iemand hem dan uitscheldt of hem bevecht, laat hem dan zeggen: Ik ben een vastende persoon”.
De gelovige moet dus Allaah vrezen, en bewust zijn van de toezicht van Allaah in deze heilige maand en alle rechtvaardige voorbereidingen treffen.
Hij moet met oprechtheid met vastberadenheid het besluit nemen om het te vasten, en zijn vasten te beschermen tegen datgene wat Allaah verboden heeft zoals roddelen en alle andere zonden. De gelovige beschermt zijn vasten tegen alles wat Allaah heeft verboden.

7-De uitspraken van de Selef over zich onthouden van slechte daden
Jaabir Ibn Abdillaah El-Ansaarie de grote metgezel, zei: “Als jij vast, zorg er dan voor dat jouw gehoor, gezichtsvermogen en tong zich onthouden van liegen en verboden dingen, en onthoud jij ervan jouw buur kwaad te doen. En wees waardig en rustig, en maak de dag waarop je vast en de dag waarop jij het vasten verbreekt niet dezelfde”.

Anas Ibn Maalik, de grote metgezel, zei: “Degene die het vlees van mensen blijft eten (roddelen), heeft niet gevast”.
Daarmee bedoelend op degene die wel vast overdag maar blijft roddelen over mensen. De gelovige moet dus zijn vasten volhouden en beschermen tegen alles wat Allaah verboden heeft.

8-Het vasten is een bescherming tegen het zondigen
De Profeet, salla Allaahoe aleihi wasallam zei ook:

"الصِّيامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ، كَجُنَّةِ أحَدِكمْ مِنَ القِتَالِ". السيوطي ابن ماجة ، صححه الألباني في صحيح ابن ماجة.

Interpretatie van de betekenis van de overlevering: “Vasten is voor jullie als een bescherming tegen de Hel, zoals zijn bescherming tijdens de strijd”.
Het betekent dat het hem beschermt tegen de Hel en hem beschermt tegen wat Allaah verboden heeft”.

9-Vasten is de vierde pijler van de vijf pijlers van de Islaam
De Profeet, salla Allaahoe aleihi wasallam zei:
“De Islaam is op vijf (pijlers) gebouwd, wat betekent dat er vijf pijlers zijn (waarop de Islaam is gebouwd). De getuigenis dat er geen god is dan Allaah, en dat Mohammed Zijn Boodschapper is”.
Dit is de eerste pijler: het monotheïsme van Allaah en de toewijding aan Hem en het geloof in Zijn Boodschapper Mohammed, salla Allaahoe aleihi wasallam, een getuigenis dat hij waarlijk de Boodschapper van Allaah is door hem te volgen en voor zijn rechten op te komen.

Toen zei hij: “Het verrichten van het gebed, het betalen van de Zakaat, het vasten van de (maand) Ramadhaan en het uitvoeren van de Hadj naar het Heilige Huis (Mekka) van Allaah”.
Dit zijn de vijf pijlers van de Islaam. Het is verplicht om elk jaar de (maand) Ramadhaan te vasten. Dus jij, o dienaar van Allaah, en jij, o dienares van Allaah, moet voor deze nobele maand zorgen door het vasten ervan te behouden, en zorg te dragen voor het vermijden van wat Allaah heeft verboden, zodat het een bemiddelaar zal zijn voor de vastende op de Dag van de Opstanding. En zodat de zonden vergeven zullen worden en uitgewist zullen worden.

10-Wie de maand Ramadhaan vast, zijn voorgaande zonden worden kwijtgescholden
De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:

" مَن صَامَ رَمَضانَ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، ومَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ." البخاري ومسلم.

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
“Degene die de maand Ramadhaan vast met zekere overtuiging en in de hoop op beloning (van Allaah), diens voorgaande zonden zullen vergeven worden.
En degene die in het gebed staat tijdens Lailat El-Qadr, diens voorgaande zonden zullen vergeven worden”.

El-Boekhaarie en Moeslim.

11-De Soennah van de Taraawieh-gebeden
Het is aan de gelovigen, mannen en vrouwen, voorgeschreven om 's nachts tijdens de Ramadhaan gebeden te verrichten. Deze worden Taraawieh-gebeden genoemd, en ze worden ook Qiyaam genoemd. Voor de eerste twintig (nachten) is het aanbevolen om te matigen. Maar in de laatste tien (nachten) is het wenselijk om op te blijven en de nachten door te brengen in de aanbidding, bestaande uit gebeden, reciteren, gedenken, Tahliel (laa ilaaha illa Allaah) en smeekbeden. De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam, leidde zijn metgezellen drie nachten in de Ramadhaan, daarna stopte hij ermee en zei: “Ik vrees dat het nachtgebed verplicht wordt voor jullie”. Dit zei hij uit genade (voor hen), salla Allaahoe aleihi wasallam. Toen zei hij tegen hen:

"أفضلَ صَلَاةِ الْمَرءِ فِي بَيتِهِ إلا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ". البخاري ومسلم.

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
"Het beste gebed voor een persoon is in zijn huis, met uitzondering van de verplichte gebeden”. El-Boekhaarie en Moeslim.

Toen de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam stierf, was na zijn dood de verplichting niet meer mogelijk (de openbaring werd gestopt met zijn dood). En tijdens het kalifaat van Omar (na Aboe Bakr), heeft hij (Omar) de mensen verzameld achter Oebayya Ibn Ka'b. Zij baden Taraawieh-gebeden in de moskee van de Boodschapper, salla Allaahoe aleihi wasallam. Dit is de Soennah dat de hele maand door in moskeeën wordt verricht. De Soennah is bedoeld om de nachten van de laatste tien dagen van de Ramadhaan te doen herleven met gebeden, aanbidding, het reciteren (van de Qor-aan) en smeekbeden verrichten.

12-Het aantal Raka’aat van de Taraawieh-gebeden
Aisha, radhiya Allaahoe anhaa, zei:

"مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا". البخاري ومسلم.

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
“De Profeet, salla Allaahoe aleihi wasallam, bad niet meer dan elf Raka'aat tijdens de Ramadhaan of op enig ander moment. Hij bad er vier, dus vraag mij niet naar hun perfectie of duur. Daarna bad hij vier, dus vraag mij niet naar hun perfectie of duur. Dan bad hij drie (Raka'aat)”. El-Boekhaarie en Moeslim.

Dit is het beste voor de moslims om elf Raka'aat te bidden, met de Salaam tussen elke twee, zoals de Profeet, salla Allaahoe aleihi wasallam, heeft gezegd: “Het nachtgebed twee, twee (Raka’aat per keer).” El-Boekhaarie en Moeslim.

Dus de Soennah (is) dat er elf Raka’aat gebeden moeten worden. Dit is het beste en meest zachtaardig voor de mensen, gepaard met rust en nederigheid tijdens het reciteren, buigen en neerknielen, en tussen de twee buigingen, gematigdheid na het buigen, en niet haasten. Als er tijdens de Ramadhaan dertien of elf gebeden wordt gebeden, is dit het beste, en het meest vriendelijk voor de mensen. En wie er drieëntwintig Raka'aat bidt of meer dan dat, er is geen probleem daarin. Omar en de metgezellen radhiya Allaahoe anhoem, hebben drieëntwintig Raka'aat gebeden en zij hebben elf Raka'aat gebeden. Ze deden beide en alles is - el Hamdoe lillaah - Soennah. Het is allemaal een daad van aanbidding. De Profeet, salla Allaahoe aleihi wasallam, heeft geen bepaalde aantal Raka'aat gespecificeerd.

Maar hij zei het nachtgebed is twee, twee, en hij heeft niet specifiek elf, noch dertien, of meer Raka'aat bepaald. En dit hoort tot het gemak en de genade van Allaah. Er is geen specifieke limiet tijdens de Ramadhaan, noch op enig ander moment. Maar het beste is elf Raka’aat of dertien bidden, zoals de Profeet, salla Allaahoe aleihi wasallam dat deed. Dit is de beste en de vriendelijkste manier voor mensen, met geruststelling, eerbied en zonder haast te bidden.

Ik vraag Allaah Ta’aalaa om ons en alle moslims succes te schenken om het vasten en het bidden te voltooien, in geloof, zoekend naar beloning. En dat Hij (Allaah), de omstandigheden van de moslims overal te verbeteren. En hen inzicht (begrip) te schenken in de religie, en (de houding) van hun leiders te verbeteren en hen te helpen in alles wat goed is. En dat Hij onze regeringsleiders in dit land succes schenkt in alles wat goed is. En dat Hij hen helpt bij alles wat voor het welzijn van het volk en het land is. En dat Hij de beste naaste medewerkers verbetert voor hen, en dat Hij van hen goede leiders maakt. Tevens smeken wij Hem om het vasten en de gebeden van ons allemaal te accepteren. En dat Hij ons allemaal van het Vuur bevrijdt. Hij is de Bewaker daarvan en Degene die daartoe in staat is.
Moge Allaah Zijn lofprijzingen en zegeningen op Zijn dienaar en Boodschapper sturen/zenden, onze Profeet Mohammed, en op zijn familie, metgezellen en de volgelingen in de goedheid.

Door Sheych Ibn Baaz rahimahoe Allaah, zie hier voor de bron.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren