Terug naar artikelen

Inhalen van de niet gevaste dagen vanwege zwangerschap en het zogen

Vraag:
“Ik heb een aantal dagen niet gevast vanwege zwangerschap.
Wat moet ik doet, die dagen inhalen of Fidya uitgeven?”

Antwoord:
Bismi Allaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.
Er bestaat een meningsverschil onder de geleerden over het inhalen van de niet-gevaste dagen door de zogende- en de in verwachting zijnde vrouwen. Hier volgen de verschillende meningen:

1-De eerste mening luidt dat zij alleen de niet-gevaste dagen moeten inhalen. Dit is de mening van Ali Ibn Abie Taalib radhiya Allaahoe ‘anhoe. Dit is tevens de mening van de Abie Haniefah wetschool.

2-De tweede mening luidt dat wanneer de vrouwen voor hun eigen gezondheid vrezen, zij slechts de niet-gevaste dagen moeten inhalen. Wanneer zij vrezen voor de gezondheid van hun foetus/baby’s, dan moeten zij èn de niet-gevaste dagen inhalen èn een Fidyah afdragen voor elke niet-gevaste dag. Dit is de mening van Abdoellaah Ibn ‘Omar radhiya Allaahoe ‘anhoemaa en is tevens de mening van de wetschool van Ash-Shaafi’ie en Ahmed.

3-De derde mening luidt dat zij alleen een Fidyah moeten afdragen en niets hoeven in te halen. Dit is de mening van Abdoellaah Ibn Abbaas radhiya Allaahoe ‘anhoemaa.

Er zijn dus verschillende meningen over hoe de zwangere en de zogende vrouw de niet gevaste dagen moet inhalen. De meeste geleerden zijn van mening dat de vrouw de niet gevaste dagen wel moet inhalen. De Fidyah afdragen is alleen bedoeld voor oude mensen die niet meer kunnen vasten, alsook de jonge mensen die aan een chronische ziekte lijden en niet kunnen vasten. Mensen die niet kunnen vasten vanwege ziektes, zwangerschap, het zogen, wegens het reizen in de maand Ramadhaan, deze moeten gewoon de niet gevaste dagen inhalen.

Sheych Ibn Baaz zei over dit onderwerp:
“De zwangere en de zogende vrouwen (tijdens de Ramadhaan) kennen de regelgeving van de zieke. Wanneer het moeilijk voor hun wordt om te vasten, moeten zij eten en wanneer zij weer in staat zijn om te vasten moeten zij de niet-gevaste dagen weer inhalen. Sommige geleerden zijn van mening dat het voor hen voldoende is om een arme te voeden (Fidyah afdragen). Maar deze mening is zwak. Zij moeten de niet-gevaste dagen inhalen, zoals de reiziger en de zieke”.

Allaah de Verhevene zegt:

{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. سورة البقرة 185.

Interpretatie van de betekenis van de Aayah:
{Maar degene die van jullie ziek is of op reis, zijn er een aantal andere dagen (om het vasten in te halen). Allaah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak}.
Soerat El-Baqarah 184 (Qor-aan 2:184).

Bron: Madjmoe’ El-Fataawaa 15/225.

Ook aan Sheych Ibn Oethaimien werd een vraag gesteld over niet vasten tijdens meerdere zwangerschappen. De vraag luidt:
“Wat is de regelgeving als een vrouw haar vasten gedurende meerdere opeenvolgende jaren verbreekt (niet vast) vanwege zwangerschap?”

De Sheych antwoordde:
“Als een vrouw haar vasten verbreekt omdat ze zwanger is of borstvoeding geeft, moet ze op andere dagen vasten. Zelfs als de periode lang is, dan rust er geen zonde op haar. Omdat als de tweede Ramadhaan aanbreekt terwijl ze borstvoeding geeft, dan zal het vasten moeilijk voor haar zijn. Daarom zeggen we: de niet gevaste dagen inhalen als de borstvoeding stopt en vóór dat er een nieuwe zwangerschap ontstaat”.

Bron: Fataawaa Ibn Oethaimien, ontmoeting nr. 37.

Ook Sheych Oebaid Ibn Abdillaah El-Jaabirie zegt de niet gevaste dagen wegens zwangerschap dienen ingehaald te worden. Aan hem werd de volgende vraag gesteld:
“Een vrouw heeft haar vasten tijdens de Ramadhaan verbroken vanwege zwangerschap. Maar haar man heeft geen geld om voor haar de zogenaamde Fidyah uit te geven. Wat moeten zij doen? Moge Allaah u zegenen”.

De Sheych antwoordde:
“Zij moet geen Fidyah uitgeven, maar vasten als zij daartoe in staat is, ook al is het verspreid. Zwangerschap is op zichzelf geen rechtvaardiging voor het verbreken van het vasten, maar eerder vanwege de ernst van haar ziekte tijdens zwangerschap. Ze wordt uitgemergeld, ze ervaart duizeligheid en misselijkheid als ze zwanger wordt, vooral in de latere maanden. De vrouw kan misschien gezond zijn, maar vasten heeft gevolgen voor de foetus. Sommige vrouwen hebben een zwak lichaam. Als zij vasten wordt de foetus zwak. Er bestaat het risico dat de foetus zal overlijden of de moeder een miskraam zal krijgen, maar ook vanwege andere redenen waarvan artsen op de hoogte zijn. Dit is de mening van de meerderheid (van de geleerden). En ik houd mij ook daaraan. Wie het niet met mij eens is, zal ik niet berispen, noch zal hij mij berispen”. Einde citaat.

Zie meer over het vasten op: assidq.nl/e-boeken/vasten

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren