Terug naar artikelen

Regelgeving van alcoholhoudende medicijnen en anesthesie

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

De volgende vraag is aan Sheych Ibn ‘Oethaimien gesteld:
Betreffende Haraam zaken gebruiken als medicijn, het toepassen van de anesthesie en sommige medicijnen waar alcohol aan toegevoegd is en andere Haraam zaken.
Is er verschil daarin tussen noodzaak en niet noodzaak?

Hij antwoordde:

"Het gebruik maken van Haraam zaken als medicijn is Haraam, het is niet toegestaan. Omdat Allaah de genezing van deze Oemmah niet heeft bepaald in datgene Haraam voor hun is. Omdat Allaah deze zaken Haraam heeft verklaard omdat deze ons schade kunnen brengen. En wat schade toebrengt kan nooit veranderen in wat nuttig is, nooit. Zelfs wanneer dit uit noodzaak plaatsvindt.Maar er is geen noodzaak in de genezing, let op! Het medicijn is geen noodzaak,absoluut niet! Waarom? Waarom is het geen noodzaak? Omdat men deze kan gebruiken als medicijn, maar toch niet beter wordt. Maar men kan ook genezen worden zonder medicijnen te gebruiken. Dus de genezing (met wat Haraam is) is geen noodzaak. Maar in geval van honger is het wel een noodzaak.Wanneer men voor zijn leven vreest, mag van een kadaver, alsook van het varkensvlees eten. Waarom? Omdat wanneer men (uit nood van de Haraam) eet, zal zijn leven daarmee gebaat(gered)  worden. De redenering broeders: dit (Haraam zaak) gebruiken als medicijn is geen noodzaak. Waarom?Omdat men genezen kan worden zonder (gebruik te maken van) medicijn. Maar men kan ook medicijnen gebruiken, maar toch niet beter wordt. Maar bij het eten vaneen kadaver in geval van noodzaak, kan men hiermee gebaat worden. Het is voor ons dus niet toegestaan om (de Haraam zaken) te gebruiken uit noodzaak als medicijn. Het amputeren van een ledemaat uit noodzaak. Een voorbeeld daarvan is wanneer een ledemaat besmet wordt door kanker en de artsen zeggen dat het enige wat men hiervan kan verlossen is het amputeren van deze ledemaat. En zoals bekend is, is het amputeren van een ledemaat Haraam. Er mag niets (van het lichaam)geamputeerd worden, ook wanneer dit klein is als een vingertop. Wanneer zij (de artsen) zeggen dat het noodzaak is om de ledemaat te amputeren, zeggen wij dan:dat is geen probleem. Dit is noodzaak! Dit wanneer men er zeker van is, dat wanneer de ledemaat geamputeerd wordt, de kwaal (kanker) zal daadwerkelijk verdwijnen.Wat betreft de anesthesie, daar is niets mis mee. Omdat de anesthesie geen dronkenschap veroorzaakt. Omdat dronkenschap het verliezen is van het verstand gepaard met genot en plezier. Terwijl degene die geanestheseerd wordt, zal niet genieten en plezier hebben!Daarom hebben de geleerden gezegd dat de anesthesie toegestaan is en er is niets mis mee! De alcoholhoudende medicijnen die door inname gebruikt worden,wanneer de sporen van het alcohol duidelijk zijn, totdat men er dronken van wordt, dan is het (medicijn) Haraam. Maar wanneer de sporen (van dronkenschap)uitblijven (men wordt er niet dronken van), en de toegevoegde alcohol is om het medicijn houdbaar te maken, dan is hier niets mis mee. Omdat men hiervan niet dronken wordt".

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=_rJJKCbzSr4

En Allaah de Verhevene weet het beter.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren