Terug naar artikelen

Uitgeven van Zakaat El Fitr volgens de Soennah

BismiAllaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Beste broeders en zusters, in deze bescheiden bijdrage zal ik jullie niet meer vertellen dan wat onze geleerden al eerder hebben verteld, alleen nu in jullie eigen taal.
Ik zal het vandaag hebben over de Zakaat El Fitr.

1-Wat is Zakaat El Fitr?
Zakaat El Fitr, ook bekend onder de naam Sadaqat El Fitr, is een Sadaqah die een moslim aan het einde van de maand Ramadhaan uitgeeft. Dit is een aanbidding die behoort tot de vastenmaand Ramadhaan.
Dit staat buiten de gewone Zakaat El Maal (Zakaat over de eigendommen).
Deze heeft een andere regelgeving.

2- De regelgeving van Zakaat el Fitr
Zakaat El Fitr is verplicht voor alle moslims, jong en oud, man en vrouw, slaaf en vrije mens. Dit vanwege de Hadieth van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam op gezag van Abdoellaah ibn Omar die zei: “De Profeet heeft Zakaat el-Fitr verplicht gesteld. Een Saa’ dadels of een Saa’ gerst voor de slaaf, de vrije persoon, man en vrouw, jongen oud onder de moslims. En heeft opgedragen om deze uit te geven voordat men  naar het “Ied gebed” gaat.
Overgeleverd door El Boekhaarie.

3-In welke vorm wordt Zakaat El Fitr uitgegeven?
Zakaat El Fitr wordt in de vorm van voedsel uitgegeven. Het is niet toegestaan het uit te geven in geld of in goederen zoals kleding of andere kostbare dingen zoals goud en zilver, dus alleen in voedsel. Helaas wordt Zakaat El Fitr in veel landen uitgegeven in geld en dit staat haaks met de Soennah van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam, de leiding van de Sahaabah en die van degenen die hen opvolgden in het goede.  
Als argument gebruikt men vaak het volgende: “Maar als ik mijn Zakaat in de vorm van voedsel uitgeef, vooral hier in het Westen, dan neemt niemand het van mij aan.
Niemand zal een zak rijst van mij accepteren, terwijl iedereen om geld vraagt.

Dat klopt. Daarom is er hard aan gewerkt om dit probleem het hoofd te bieden.
Een aantal organisaties in NL heeft de inzameling van de Zakaat El Fitr, Zakaat El Maal en de Fidyah georganiseerd. De Zakaat sturen ze vervolgens naar Islamitische landen, waar de echte behoeftigen de Zakaat omarmen en het als voedsel ontvangen. Dit zijn de organisaties / personen die tot nu toe bij ons bekend zijn:

Dus beste mensen, geef je Zakaat aan deze organisaties en je bent er zeker van dat deze volgens de Soennah wordt verdeeld en terecht komt bij de echte behoeftigen. Aan Sheych Ibn Oethaimien rahimahoe Allaah is deze vraag al eerder gesteld.
Hij antwoordde hierop en zei: iemand die geen voedsel accepteert, valt niet binnen de categorieën van mensen die in aanmerking komen voor Zakaat El Fitr. M.a.w. degene die geen voedsel accepteert is niet arm genoeg om de Zakaat te ontvangen.

Dus beste mensen, Zakaat El Fitr moet aan de consument overhandigd worden in de vorm van voedsel en absoluut niet in geld. Hier hoef je niets voor te doen. Met jouw geld wordt voedsel gekocht en verdeeld onder de armen, door betrouwbare mensen in Islamitische landen. Deze worden aangewezen door de organisaties aan wie je jouw Zakaat geeft.

4-De hoeveelheid van Zakaat El Fitr
In de Hadieth van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam staat dat de hoeveelheid van Zakaat El Fitr een Saa’ is.
Een Saa’ is een maateenheid met een volume van ongeveer 3 liter. Dit is gelijk aan vier keer twee volle handen aan onderstaande producten en soortgelijke. Hiermee stelde onze Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam de Zakaat van droge landbouwproducten zoals graan, rijst, dadels, rozijnen en andere producten vast.

Omdat het hier om een volume gaat, verschilt het gewicht van de inhoud per product. Volgens Sheych Mohammed Ibn Ali Ferkous hafidhahoe Allaah, is de inhoud van een Saa’ gelijk aan:

  • 2300 gram aan rijst;
  • 2100 gram aan linzen;
  • 2060 gram aan bonen;
  • 2000 gram aan bloem;
  • 1800 gram aan dadels,
  • 1640 gram aan rozijnen, etc...

Vraag: Waar komt de bepaling van €5,00 aan voedsel van een Saa’ vandaan?
Antwoord: Dit is de schatting van de gemiddelde prijs van een Saa’ aan voedsel.

Voorbeelden:

  • Als men een Saa’ uitgeeft aan de beste kwaliteit rijst, dan is de prijs van een Saa’ meer dan € 10,- waard. Geeft men een Saa’ uit aan een gemiddelde kwaliteit rijst, dan is een Saa’ niet meer dan € 5,- waard.
  • En wanneer een Saa’ uit bloem, tarwebloem en griesmeel bestaat, dan kan de waarde van een Saa’ tussen de € 1,80 en maximaal € 4,- liggen.
  • En wanneer een Saa’ uit dadels bestaat, dan ligt de prijs van een Saa’ aan dadels tussen € 8,- en € 14,-.

5-Wie komt er in aanmerking voor Zakaat El Fitr?
Zakaat El Fitr is bestemd voor de armen onder de Moslims die geen of nauwelijks voedsel hebben. Abdoe Allaah Ibn Abbas heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam Zakaat El Fitr verplicht heeft gesteld. Het is een zuivering (van het onfatsoenlijke gepraat en vulgaire taal) voor de vastende en voedsel voor de armen. Wie deze uitgeeft vóór het (‘Ied) gebed, dan is het een geaccepteerde Sadaqah en wie het na het gebed uitgeeft, dan is het een Sadaqah van de Sadaqaat”, (een gewone Sadaqah).
Overgeleverd door Aboe Daawoed, Ibn Maajah, El-Haakim. Hasan bevonden door El Albaanie in Sahieh El-Djaami’ nr. 3570.

En ik moet hier aan toevoegen dat Zakaat El Fitr niet bestemd is voor financiering van moskeeën, zoals de bouw en het onderhoud er van. Noch is deze bestemd voor de verzorging van zieken of andere doeleinden buiten voedsel om. Voor de bouw van moskeeën of het onderhoud daarvan en medische zorg van zieken geef je ook uit maar dan uit jouw ander geld. Wees dan vrijgevig en geef ook uit voor deze doeleinden.

De bekende Soennah organisaties in NL nemen jullie Zakaat El Fitr graag in ontvangst, slechts om deze te verdelen onder de armen in de Islamitische landen en WEL in de vorm van voedsel.  

6-Wie is Zakaat El Fitr verschuldigd?
De meest correcte mening is dat elke moslim Zakaat El Fitr verschuldigd is, ook al heeft hij niet gevast. Denk aan jonge kinderen, de zieken, de reizigers, de hoog bejaarden, die gezien hun hoge leeftijd niet kunnen vasten en personen die aan chronische ziektes lijden. Deze twee laatste groepen, geven naast hun Zakaat El Fitr ook een Fidyah uit, als vervangende plicht voor hun vasten.

7-De tijd waarop Zakaat El-Fitr wordt uitgegeven
Zakaat El Fitr moet vóór het ‘Ied gebed uitgegeven worden.
Omdat de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:
Wie deze uitgeeft vóór de Salaat, dan is het een geaccepteerde Sadaqah, en wie het na het gebed uitgeeft, dan is het een Sadaqah van de Sadaqaat”.
Overgeleverd door Aboe Daawoed, Ibn Maajah, El-Haakim. Hasan bevonden door El Albaanie in Sahieh El-Djaami’ nr. 3570.

En omdat het moeilijk is, voor de moslims die niet in een islamitisch landverblijven, hun Zakaat op de dag van el ‘Ied uit te geven, is het toegestaan om deze één of twee dagen voor El ‘Ied uit te geven.

Moge Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa onze vasten accepteren, onze gebeden en smeekbeden verhoren, onze daden met het beste belonen en onze zonden vergeven, aamien Wa Elhamdoe li Allaahi Rabbi El-‘Aalamien.


De gegevens voor dit jaar (1445/2024)

Moskee Imam Malik:

Moskee Al Mukaram:

Moskee Al Karama:

Stichting Tarahum:

Hicham Abu Abdillah Hlimi:

Wilt u uw zakaat al-fitr volgens de Sunnah uitgeven? Wij helpen u daarbij inshaa AllahWat verwachten wij van u, en wat kunt u van ons verwachten?

NEEM de intentie om voedsel uit te geven
MAAK €5,- a' €6,- p.p. over naar onderstaand betaalverzoek
VOORBEELD een gezin bestaat uit 5 personen. (5 x €5,- = €25,- zakaat al-fitr 2024)
Betaalverzoek: klik hier

AL-FIDYA = €4,- a' €5,- p.p. per dag (voor degene die niet kunnen vasten door een geldige reden)
VOORBEELD de maand Ramadan was 30 dagen. (30 x €4,- = €120,- al-fidya 2024)
Betaalverzoek: klik hier

WIJ stellen voedselpakketten samen en,
DELEN deze in Marokko uit onder de behoeftige.
VANAF de 28ste van Ramadan beginnen wij met het uitdelen
LET OP! Men dient de intentie te hebben om voedsel uit te geven.
Het geld dient uiterlijk 8 april 2024 (29ste van ramadan) bij ons binnen te zijn baarakaLahu fiekoem

Moge Allah ta'ala onze en jullie daden accepteren
Hicham Abu Abdillah Hlimi

Stichting al Bir wa Taqwaa:

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren