Uitgeven van Zakaat El Fitr volgens de Soennah

May 21, 2020
Team Assidq

BismiAllaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Beste broeders en zusters, in deze bescheiden bijdrage zal ik jullie niet meer vertellen dan wat onze geleerden al eerder hebben verteld, alleen nu in jullie eigen taal.
Ik zal het vandaag hebben over de Zakaat El Fitr.

1-Wat is Zakaat El Fitr?
Zakaat El Fitr, ook bekend onder de naam Sadaqat El Fitr, is een Sadaqah die een moslim aan het einde van de maand Ramadhaan uitgeeft. Dit is een aanbidding die behoort tot de vastenmaand Ramadhaan.
Dit staat buiten de gewone Zakaat El Maal (Zakaat over de eigendommen).
Deze heeft een andere regelgeving.

2- De regelgeving van Zakaat el Fitr
Zakaat El Fitr is verplicht voor alle moslims, jong en oud, man en vrouw, slaaf en vrije mens. Dit vanwege de Hadieth van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam op gezag van Abdoellaah ibn Omar die zei: “De Profeet heeft Zakaat el-Fitr verplicht gesteld. Een Saa’ dadels of een Saa’ gerst voor de slaaf, de vrije persoon, man en vrouw, jongen oud onder de moslims. En heeft opgedragen om deze uit te geven voordat men  naar het “Ied gebed” gaat.
Overgeleverd door El Boekhaarie.

3-In welke vorm wordt Zakaat El Fitr uitgegeven?
Zakaat El Fitr wordt in de vorm van voedsel uitgegeven. Het is niet toegestaan het uit te geven in geld of in goederen zoals kleding of andere kostbare dingen zoals goud en zilver, dus alleen in voedsel. Helaas wordt Zakaat El Fitr in veel landen uitgegeven in geld en dit staat haaks met de Soennah van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam, de leiding van de Sahaabah en die van degenen die hen opvolgden in het goede.  
Als argument gebruikt men vaak het volgende: “Maar als ik mijn Zakaat in de vorm van voedsel uitgeef, vooral hier in het Westen, dan neemt niemand het van mij aan.
Niemand zal een zak rijst van mij accepteren, terwijl iedereen om geld vraagt.

Dat klopt. Daarom is er hard aan gewerkt om dit probleem het hoofd te bieden.
Een aantal organisaties in NL heeft de inzameling van de Zakaat El Fitr, Zakaat El Maal en de Fidyah georganiseerd. De Zakaat sturen ze vervolgens naar Islamitische landen, waar de echte behoeftigen de Zakaat omarmen en het als voedsel ontvangen. Dit zijn de organisaties die tot nu toe bij ons bekend zijn:

Dus beste mensen, geef je Zakaat aan deze organisaties en je bent er zeker van dat deze volgens de Soennah wordt verdeeld en terecht komt bij de echte behoeftigen. Aan Sheych Ibn Oethaimien rahimahoe Allaah is deze vraag al eerder gesteld.
Hij antwoordde hierop en zei: iemand die geen voedsel accepteert, valt niet binnen de categorieën van mensen die in aanmerking komen voor Zakaat El Fitr. M.a.w. degene die geen voedsel accepteert is niet arm genoeg om de Zakaat te ontvangen.

Dus beste mensen, Zakaat El Fitr moet aan de consument overhandigd worden in de vorm van voedsel en absoluut niet in geld. Hier hoef je niets voor te doen. Met jouw geld wordt voedsel gekocht en verdeeld onder de armen, door betrouwbare mensen in Islamitische landen. Deze worden aangewezen door de organisaties aan wie je jouw Zakaat geeft.

4-De hoeveelheid van Zakaat El Fitr
In de Hadieth van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam staat dat de hoeveelheid van Zakaat El Fitr een Saa’ is.
Een Saa’ is een maateenheid met een volume van ongeveer 3 liter. Dit is gelijk aan vier keer twee volle handen aan onderstaande producten en soortgelijke. Hiermee stelde onze Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam de Zakaat van droge landbouwproducten zoals graan, rijst, dadels, rozijnen en andere producten vast.

Omdat het hier om een volume gaat, verschilt het gewicht van de inhoud per product. Volgens Sheych Mohammed Ibn Ali Ferkous hafidhahoe Allaah, is de inhoud van een Saa’ gelijk aan:

 • 2300 gram aan rijst;
 • 2100 gram aan linzen;
 • 2060 gram aan bonen;
 • 2000 gram aan bloem;
 • 1800 gram aan dadels,
 • 1640 gram aan rozijnen, etc...

Vraag: Waar komt de bepaling van €5,00 aan voedsel van een Saa’ vandaan?
Antwoord: Dit is de schatting van de gemiddelde prijs van een Saa’ aan voedsel.

Voorbeelden:

 • Als men een Saa’ uitgeeft aan de beste kwaliteit rijst, dan is de prijs van een Saa’ meer dan € 10,- waard. Geeft men een Saa’ uit aan een gemiddelde kwaliteit rijst, dan is een Saa’ niet meer dan € 5,- waard.
 • En wanneer een Saa’ uit bloem, tarwebloem en griesmeel bestaat, dan kan de waarde van een Saa’ tussen de € 1,80 en maximaal € 4,- liggen.
 • En wanneer een Saa’ uit dadels bestaat, dan ligt de prijs van een Saa’ aan dadels tussen € 8,- en € 14,-.

5-Wie komt er in aanmerking voor Zakaat El Fitr?
Zakaat El Fitr is bestemd voor de armen onder de Moslims die geen of nauwelijks voedsel hebben. Abdoe Allaah Ibn Abbas heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam Zakaat El Fitr verplicht heeft gesteld. Het is een zuivering (van het onfatsoenlijke gepraat en vulgaire taal) voor de vastende en voedsel voor de armen. Wie deze uitgeeft vóór het (‘Ied) gebed, dan is het een geaccepteerde Sadaqah en wie het na het gebed uitgeeft, dan is het een Sadaqah van de Sadaqaat”, (een gewone Sadaqah).
Overgeleverd door Aboe Daawoed, Ibn Maajah, El-Haakim. Hasan bevonden door El Albaanie in Sahieh El-Djaami’ nr. 3570.

En ik moet hier aan toevoegen dat Zakaat El Fitr niet bestemd is voor financiering van moskeeën, zoals de bouw en het onderhoud er van. Noch is deze bestemd voor de verzorging van zieken of andere doeleinden buiten voedsel om. Voor de bouw van moskeeën of het onderhoud daarvan en medische zorg van zieken geef je ook uit maar dan uit jouw ander geld. Wees dan vrijgevig en geef ook uit voor deze doeleinden.

De bekende Soennah organisaties in NL nemen jullie Zakaat El Fitr graag in ontvangst, slechts om deze te verdelen onder de armen in de Islamitische landen en WEL in de vorm van voedsel.  

6-Wie is Zakaat El Fitr verschuldigd?
De meest correcte mening is dat elke moslim Zakaat El Fitr verschuldigd is, ook al heeft hij niet gevast. Denk aan jonge kinderen, de zieken, de reizigers, de hoog bejaarden, die gezien hun hoge leeftijd niet kunnen vasten en personen die aan chronische ziektes lijden. Deze twee laatste groepen, geven naast hun Zakaat El Fitr ook een Fidyah uit, als vervangende plicht voor hun vasten.

7-De tijd waarop Zakaat El-Fitr wordt uitgegeven
Zakaat El Fitr moet vóór het ‘Ied gebed uitgegeven worden.
Omdat de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:
Wie deze uitgeeft vóór de Salaat, dan is het een geaccepteerde Sadaqah, en wie het na het gebed uitgeeft, dan is het een Sadaqah van de Sadaqaat”.
Overgeleverd door Aboe Daawoed, Ibn Maajah, El-Haakim. Hasan bevonden door El Albaanie in Sahieh El-Djaami’ nr. 3570.

En omdat het moeilijk is, voor de moslims die niet in een islamitisch landverblijven, hun Zakaat op de dag van el ‘Ied uit te geven, is het toegestaan om deze één of twee dagen voor El ‘Ied uit te geven.

Moge Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa onze vasten accepteren, onze gebeden en smeekbeden verhoren, onze daden met het beste belonen en onze zonden vergeven, aamien Wa Elhamdoe li Allaahi Rabbi El-‘Aalamien.


De gegevens voor dit jaar (1442/2021)

Moskee Imam Malik:

سم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

Beste broeders en zusters,

Mocht u zelf nog niet weten aan wie u uw zakaat ul-Fitr moet geven, dan is er dit jaar weer de mogelijkheid om dit via Moskee Imam Malik te voldoen.

Dit jaar zal de zakaat ul-Fitr met de Wil van Allah weer ten goede komen aan de armen en behoeftigen in verschillende steden in Marokko. Via een aantal van onze betrouwbare broeders zullen er weer voedselpakketten worden gekocht en deze zullen vervolgens persoonlijk aan de behoeftigen ter plekke worden uitgedeeld.

Het bedrag is vastgesteld op 5 Euro per persoon en u kunt uw totaalbedrag overmaken op rekeningnummer, NL66INGB0005987321 t.n.v. Masjid Imam Malik, onder vermelding van ´zakaat ul-fitr´. U kunt uw zakaat ook dagelijks inde moskee afgeven van 13:00 uur tot 00:00 uur.

U kunt ook uw zakaat ul-Fitr overmaken via het volgende betaalverzoek:

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Mjo66waMyz5JcmMpE5NFYcBGK8Q4bEkq

Aangezien de dag van El´Ied al op woensdag 12 mei 2021 kan vallen, heeft u tot dinsdag 11 mei 2021 om middernacht (00:00 uur) de tijd om uw zakaat te storten, of persoonlijk af te geven. Alle bedragen die na dit tijdstip binnenkomen, zullen als sadaqah voor de moskee worden beschouwd!

Op maandag 10 mei 2021 zullen we in sha Allah starten met het verdelen van de voedselpakketten aan de behoeftigen in Marokko.

Gelieve dit bericht door te sturen, Baarak Allahu fiekoem.

Wij vragen Allah de Verhevene ons succes te schenken in datgene waar Hij van houdt en tevreden over is, amien.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Bestuur Moskee Imam Malik

Johan Huizingalaan 148

1065 JG Amsterdam

Reknr: NL66INGB0005987321 t.n.v. Masjid Imam Malik

Moskee Al Mukaram:

Inzameling Zakaat al-Fitr, Zakaat al-Maal & Fidyah

Wees a.u.b. snel en duidelijk met overmaken i.v.m. het op tijd uitdelen aan de armen!

Betaalverzoeken:

Moskee Al Karama:

Inzameling Zakaat Al fitr jaar ه  1442-2021م

زكاة الفطر لأهل المغرب

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Beste broeders en zusters,

Dit jaar zal Moskee Al Karama weer zakaat Al-Fitr innen.

Vele behoeftigen in Marokko worden al 8 jaar lang elke Ramadan weer voorzien.

*أرسل زكاة الفطر في الحين حتى نعرف كمنشتري وتوزع في الوقت*

Maak Zakaat Al Fitr spoedig over om de inkopen te vergemakkelijken.

 

Dit geld blijft in ons beheer tot de 27ste nacht van ramadan/ 10 mei 2021.

Dan worden de bestelde goederen hiermee betaald en en begint het uitdelen van de voedselpakketten.

Dit geldt ook voor Fidya (=aantal niet gevaste dagen).

Daar waar nodig en mogelijk krijgen ze een bedragje mee uit zakaat al maal.

 

Hier volgt het bedrag per type uitgave met de bijbehorende tikkie:

 1. Zakaat Al Fitr is € 5 p.p.
  https://tikkie.me/pay/qt0rq1pf21c3on3pp77j
 2. Fidya is €5 p.p. per dag
  https://tikkie.me/pay/28enj18ckmehtbn5020o
 3. Zakaat Al Maal is 2,5% van uw spaargeld dat min. 1 jaar lang vast ligt en boven het minimumbedrag is.
  https://tikkie.me/pay/rlq4etjnt3404ibm7e1q

Het liefst kunt het totaalbedrag overmaken naar rekeningnummer:

IBAN: NL 16 ABNA 0552157155
t.n.v.: VMCCAK

Vermeld duidelijk in de omschrijving "zakaat al-fitr" of "Fidya" of "Zakaat Al Maal".

U kunt het ook in de moskee afgeven aan één van onze bestuursleden of vrijwilligers.

Dit kan vlak vóór óf ná de dagelijkse vijf gebeden.

Alle bedragen voor zakaat al fitr die ná het 3eed-gebed صلاة العيد binnenkomen, zullen als "algemene" sadaqah aan de allerarmsten worden uitgegeven! (Dus geen zakaat-al fitr!).

Fidya en Zakaat Al Maal zal wél op de reguliere wijze worden uitgegeven.

Maak het dus op tijd over of geef het persoonlijk af in de moskee. Uiterlijk 11 mei dat overeenkomt met 29 ramadan, de laatste avond vóór de dag van de 3eed العيد.

Gelieve dit bericht door te sturen in uw netwerk op social media.

Wij vragen Allah de Verhevene ons succes te schenken in datgene waar Hij van houdt en tevreden over is.

Voor meer informatie neemt u contact met:

Mohamed Lekbir: +31626310736

Bestuur Moskee Al Karama
Moskee Al Karama-VMCCAK
Pontanusstraat 278-a
1093 SH Amsterdam

k.v.k.: 34120891

IBAN: NL 16ABNA 0552157155

Website: www.moskeealkarama.nl
E-mail: info@moskeealkarama.nl
moskeealkarama@live.nl

Twitter: twitter.com/moskeealkarama
Telegram: ⓣelegram.me/moskeealkarama
Like ons op Facebook: facebook.com/moskeealkarama

Stichting Tarahum:

STICHTING TARAHUM

ZAKAAT AL-FITR 2021

Beste broeders en zusters,

We zijn begonnen met het inzamelen van ZAKAAT AL-FITR. We gaan alvast inkopen doen en pakketjes klaarmaken. Vanaf de 27e van Ramadan beginnen we - in sha Allaah - met het uitdelen van het voedsel. Op onze website staan 11 belangrijke vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Bedrag: €5,- per persoon

Betaallinks:

Stichting Tarahum

DELEN IS HELPEN

Whatsapp: +31657202080

www.tarahum.nl