Terug naar artikelen

Uitstellen van de Soehoor en bespoedigen van Iftaar en de voordelen hiervan

Bismi Allaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

 In de Soehoor zit een zegening
Anas Ibn Malik radhiya Allaahoe anhoe vertelde dat de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam zei:

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:

Neem Soehoor (ontbijt vóór El-Fadjr) omdat er zegening in zit”.
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.

 Het uitstellen van Soehoor tot het laatste moment van de nacht

Anas Ibn Malik radhiya Allaahoe anhoe heeft van ZaidIbn Thaabit gehoord, hij zei:

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
“Wij hebben samen met de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam ontbeten, en hij (de Profeet) ging daarna bidden. Ik vroeg: hoe lang was het tussen de Soehoor en de Adhaan (oproep tot het gebed)? Hij zei: "De tijd om vijftig Aayaat te reciteren”.

Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.

 Bespoedigen van Iftaar zodra de zon ondergaat

Sahl Ibn Sa’d As-Saaidie radhiya Allaahoe anhoe zei dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:
Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
“De mensen hebben het nog steeds goed zolang zij het verbreken van het vasten bespoedigen".

Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.

 In een andere overlevering zei Omar Ibn El-Khattaab radhiya Allaahoe anhoe dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
“Als de nacht van deze kant (hij wees naar het oosten) komt en de dag aan deze kant weggaat (hij wees naar het westen) en de zon ondergaat dan heeft de vastende zijn vasten verbroken”.
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.

(D.w.z. dat het tijd is om het vasten te verbreken).

 Sheych Mohammed Ibn Saalih El-Oethamien zei:

“Wanneer een persoon zijn Soehoor neemt, moet hij zich ervan bewust zijn dat hij dit doet in overeenstemming met het gebod van Allaah en Zijn Boodschapper. Hij nuttigt (deze maaltijd) in tegenspraak met de mensen van het Boek (de joden en de christenen). Men hoopt dan op de zegening in deze Soehoor. Hiermee zoekt hij hulp door Allaah gehoorzaam te zijn. Zodat deze Soehoor die hij nuttigt hem ten goede komt, een zegen (voor hem) is en een gehoorzaamheid aan Allaah is´.

Sharh Riyaadh As-Saalihin 3/blz. 312.

Sheych Abdoe El-Aziz Ibn Baaz zei:
“De Soennah is om de Soehoor uit te stellen tot het einde van de nacht, maar het moet vóór de oproep tot gebed plaatsvinden. Zodat de Soehoor vóór de Adhaan eindigt. De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam heeft de Soehoor aan het einde van de nacht genomen. Hierna zijn zij (de Profeet en de Sahaabah) opgestaan voor het gebed.

Anas is gevraagd: hoe lang was het tussen de Adhaan en de Soehoor?
Hij zei: de tijd om 50 Aayah te reciteren.

Wat wil zeggen dat het uitstel van de Soehoor beter is. Maar men moet wel voor de Adhaan klaar zijn.

Maar als men eet terwijl de oproep tot gebed gaande is, dan is daar niets mis mee, indien men niet weet dat de dageraad aangebroken is.

Maar als men weet dat de dageraad aangebroken is, zoals degene die zich in de woestijn bevindt en die het aanbreken van de ochtend ziet, die moet niet eten ook al is de Adhaan niet gehoord. Hetgeen dat telt is het aanbreken van de dageraad.

Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa heeft gezegd:

{وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}. سورةالبقرة 187.

Interpretatie van de betekenis van de Aayah:
{En eet en drink totdat de witte draad (d.w.z. het licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk is te onderscheiden van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht).
Soerat El-Baqarah 187 (Qor-aan 2:187).

Als men niet weet of de Adhaan verricht is, dan mag men eten en drinken tijdens het horen van de Adhaan. Echter het laten hiervan is beter.
En als men de Soehoor vóór de Adhaan neemt, is dat het beste. Dit uit voorzorg om de twijfel weg te nemen.
De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam zei:
Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
Laat datgene wat je doet twijfelen, voor datgene wat je niet laat twijfelen”.

Overgeleverd door At-Tirmidhie, Ahmed en Ibn Hibbaan. Authentiek bevonden door El-Albaanie.

https://binbaz.org.sa/fatwas/25321/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D9%88%D8%B1

 

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren