Terug naar artikelen

Waar moet de gescheiden vrouw haar ‘Iddah doorbrengen?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Wat is de ‘Iddah?
De ‘Iddah (Arabische El ‘Iddah) is een wachtperiode die een gescheiden vrouw of een vrouw waarvan de man overleden is in acht dient te nemen voordat zij weer kan hertrouwen. De wachttijden verschillen van duur zoals dat bekend is in Fiqh boeken.

Allaah Ta’aalaa beveelt zijn dienaren om de ‘Iddah (wachtperiode) goed in acht te nemen.
Allaah Ta’aalaa zegt:

{يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}.

سورة الطلاق 1.

{O Profeet, wanneer jullie van vrouwen scheiden, scheid dan van hen in hun ‘Iddah (wachtperiode) en bereken de wachtperiode nauwkeurig}. Soerat At-Talaaq 1.

De regelgeving gedurende deze wachtperiode is dat de vrouw bij haar man thuis moet blijven. Hij is nog steeds haar man en hij kan haar elke moment terugnemen. Hij kan/mag met haar gaan zitten, eten en praten. Alleen hij mag geen seksuele contacten met haar hebben totdat hij haar weer terugneemt.

Zij gaat naar buiten alleen wanneer dat noodzakelijk is, zoals bij ziekte en dergelijke. Voordat de ‘Iddah van een gescheiden vrouw voorbij is, beslist de man of hij haar al dan niet terugneemt. In het geval dat hij haar binnen de ‘Iddah terugneemt en de vrouw daarmee instemt, dan is er niets aan de hand. Zij wordt teruggenomen en alles wordt weer hetzelfde als voorheen. Zo niet, dan mag zij naar haar familie gaan. Vanaf dat moment (na afloop van de ‘Iddah) kan zij weer hertrouwen. Wanneer zij voor het eerst of voor de tweede keer is gescheiden, kan haar ex-man haar terugnemen, maar dan met een nieuwe huwelijkse akte. Ook de weduwe moet haar ‘Iddah in het echtelijke huis doorbrengen; het huis waar zij vóór de dood van haar man woonde. Zij gaat naar buiten alleen wanneer dat noodzakelijk is, zoals bij ziekte en dergelijk. En zij moet de nachten in haar echtelijke huis doorbrengen. Behalve wanneer zij het kwade vreest, zoals wanneer zij vreest dat bij haar ingebroken wordt, of dat in haar echtelijke huis mannen wonen die niet tot haar Mahaarim behoren, of vanwege een andere angst, dan mag zij naar een veilige onderkomen verhuizen.

In deze periode mag niemand om haar hand vragen. Men mag ook geen afspraak met haar maken om na de wachtperiode met haar te gaan trouwen.

Wat wel mag is dat degene die interesse in haar (de weduwe) heeft, aan haar kan door laten schemeren dat hij iets voor haar voelt; zoals aan haar te zeggen: dat zij een goede vrouw is, of dat men op zoek naar een vrouw is, of dat hij haar wil spreken na haar wachttijdsperiode e.d. Maar niet met haar het over zijn huwelijk met haar te hebben.

De volgende vraag is aan Sheych AbdoelAziz Ibn Baaz rahimahoeAllaah gesteld:
“Als een man van zijn vrouw scheidt en er nog mogelijkheid is om haar terug te nemen, wat is dan de regelgeving van haar verblijf bij haar man. Sommige mensen zien dat als een slechte zaak!”

Hij antwoordde:
“De gescheiden vrouw is verplicht in het huis van haar man te blijven en niet het huis van haar man te verlaten. Tenzij ze een duidelijke obscene daad te hebben begaan (overspel gepleegd). In dit geval verlaat zij haar echtelijke huis en mag (zelfs) uit het huis gezet worden. Maar wanneer zij kuis is, dan moet zij in het huis van haar man blijven. Dit kan een aanleiding zijn dat zij terug wordt genomen en een halte wordt gemaakt aan de scheiding. Allaah heeft haar opgedragen om thuis te blijven (bij haar man). En heeft (haar man) verboden om haar uit het huis te zetten. Allaah de Majestueuze en de Verhevene heeft gezegd:

{يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.

سورة الطلاق 1.

{O Profeet, wanneer jullie van vrouwen scheiden, scheid dan van hen in hun wachtperiode en bereken de wachtperiode nauwkeurig, en vrees Allaah, jullie Heer. En zet hen niet uit hun huizen, noch moeten zij uit zichzelf vertrekken, behalve als zij met een verdorvenheid komen (ontucht hebben begaan). En dit zijn de grenzen van Allaah. En wie de grenzen van Allaah overschrijdt, heeft zichzelf onrechte aangedaan. Jij weet niet, wellicht dat Allaah daarna iets laat gebeuren (dat Hij  jullie naar elkaar doet terugkeren, indien het een eerste of een tweede scheiding betreft}. Soerat At-Talaaq 1.

Sheych vervolgt:
“Deze edele Aayah gaat over de vrouw die nog terug kan keren naar haar man. In tegenstelling tot degene die definitief is gescheiden (voor de 3e keer). Omdat voor deze kwestie is uitgesloten dat nog iets kan gebeuren. De vermelde scheiding in deze Aayah is de scheiding van een vrouw die de mogelijkheid heeft om terug te keren naar haar man. Zij was dan voor de 1e of 2e keer gescheiden. Hij (haar man) kan haar nog terugnemen zolang zij nog in de ‘Iddah periode bevindt. Daarom moet zij dan thuis blijven, (met haar man). Hij zet haar niet uit huis. Hij wordt er niet beter van, wanneer zij uit huis gaat. Ook al wil haar familie dat zij uit huis gaat moet hij dat niet accepteren. En haar familie mag daar niet om vragen. Maar zij moeten meewerken, zodat zij thuis blijft vanwege deze Aayah:

{وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.

سورة الطلاق 1.

{En zet hen niet uit hun huizen, noch moeten zij uit zichzelf vertrekken, behalve als zij met een verdorvenheid komen (ontucht hebben begaan)}. Soerat At-Talaaq 1.

Als de vrouw een rechtschapen persoon is en dat zij niemand thuis schade toebrengt, noch een zeden heeft begaan, dan moet zij thuis blijven. Wie weet, het kan zo zijn dat haar man spijt krijgt en haar terugneemt voordat haar ‘Iddah verlopen is.  

Wat zij ook moet doen – zoals een aantal geleerden heeft gezegd –  zich opmaken voor haar man en dat zij zich niet verborgen houdt voor hem, zodat hij haar goed kan zien, wanneer hij binnenkomt of naar buiten gaat. Misschien zal hij naar haar verlangen en haar terugnemen wanneer zij zich in goede hoedanigheid aan hem vertoont. Zo hoort het.  

Thuisblijven is een plicht (voor haar). Haar man moet haar ook houden en haar familie moet hiermee instemmen. Hopelijk neemt hij haar weer terug. Dit is de juiste handeling in deze kwestie. Ook al weten de meeste mensen dit niet uit onwetendheid. Maar wanneer hun onwetendheid en hun handelingen hierin haaks staan met de Sharie’ah, dan is dit geen bewijs dat telt”.  

Vrager: Maar gedurende haar verblijf thuis (tijdens de ‘Iddah), moet zij zich bedekken en haar Hijaab dragen (voor haar man), of …?

Sheych: “Nee, niet gesluierd, maar zij vertoont haar gezicht en draagt mooie kleren. Zij vertoont aan hem (van haar schoonheid) datgene wat een aanleiding kan zijn voor hem om haar terug te nemen. Zoals het vertonen van haar handen, haar voeten, haar gezicht, haar haar …etc. Omdat zij nog steeds zijn vrouw is. Door de scheiding waarin de mogelijkheid bestaat dat hij haar terug kan nemen, wordt zij niet Haraam voor hem. Zij blijft zijn vrouw totdat de ‘Iddah verlopen is. Dat zij zich opmaakt voor hem, zich parfumeert is een van de grootste oorzaken dat hij haar terugneemt”.

https://binbaz.org.sa/fatwas/4944/مشروعية-اقامة-المطلقة-طلاقا-رجعيا-في-بيت-زوجها-حتى-تنتهي-العدة-وتزينها-له

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren