Terug naar profijten

Al het goede is op de Soennah sterven

Sayr A’laam An-Noebalaa-e 11/296.‍

Aboe Abdi Allaah El Marwazie (overleden 294 H) zei:


“Hij die sterft op de islam en de Soennah, hij sterft op het goede”.
Hij zei: “Schei uit, hij stierf op al het goede."

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren