Terug naar profijten

Al het goede is op de Soennah sterven

Aboe AbdiAllaah El-Marwazie (overleden 294 H) zei:

“Hij die sterft op de islam en de Soennah, hij sterft op het goede”.
Hij zei: “Sterker nog, hij stierf op al het goede."

Sayr A’laam An-Noebalaa-e 11/296.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren