Terug naar profijten

Allaah is Degene Die de rampen schept en verordineerd

Sheych Ahmed Ibn Yahia An-Najmie (overleden1429H):

“Het valt op dat veel mensen rampen zoals verwoestende aardbevingen, verwoestende tornado's, overstromingen, enz. natuurrampen noemen. En dit wordt als Shirk (polytheïsme) beschouwd. Het kan zelfs als grotere Shirk beschouwd worden, wanneer zij (de mensen) deze rampen aan de natuur toeschrijven.
Zij vergeten dan dat Allaah de Schepper en de Onderhouder van dit universum is.”

As-Sharh El Moedjaz Likitaab At-Tawhied blz. 299.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren