Terug naar profijten

Alleen de weg van de Soennah is de veiligste weg

Tarieq El-Hijratain 1/7.

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:

"Alle wegen zijn geblokkeerd, behalve de weg van degenen die de sporen van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam volgen (de Soennah)”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren