Alleen de weg van de Soennah is de veiligste weg

24/7/2021

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:

"Alle wegen zijn geblokkeerd, behalve de weg van degenen die de sporen van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam volgen (de Soennah)”.

Tarieq El-Hijratain 1/7.