Terug naar profijten

Alleen de weg van de Soennah is de veiligste weg

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:

"Alle wegen zijn geblokkeerd, behalve de weg van degenen die de sporen van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam volgen (de Soennah)”.

Tarieq El-Hijratain 1/7.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren