Terug naar profijten

Als jij je vertrouwen op Allaah legt, zal Hij je niet teleurstellen

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:
“Telkens wanneer een dienaar goed over Allaah nadenkt, zijn hoop op Hem vestigt, oprecht op Hem vertrouwt, dan stelt Allaah hem niet teleur.”

Madaaridj Assaalikien 1/469.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren