Bij Da’wah is bescheidenheid zeker geboden

Sheych El-Albaanie (overleden 1420 H) zei:

“Onder de fundamentele eigenschappen die een moslimprediker zou moeten hebben vallen: nederigheid, het vermijden van veelvuldig openbaar verschijnen en het opscheppen hierover. Want dit zijn dodelijke eigenschappen die degene die ernaar zoekt ener enthousiast over is, bellemeren om Da’wah te doen. Maar die hem ook het vermogen ontneemt om de overwinning op zijn vijanden van de Da’wah te behalen. En die zijn werk tot verstrooid stof maken”.

At-Tawassoel blz. 91.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER