Terug naar profijten

Bij verdriet moet jij je altijd tot Allaah wenden

Ibn Oethaimien (overleden 1421 H) zei:
“En steeds wanneer het verdriet toeneemt en jouw gehechtheid aan Allaah de Verhevene groter wordt, zul je opgelucht raken. Echter wanneer het verdriet zich verhevigt en je denkt aan het volgende: ‘Waar zou ik dan heen gaan?! Naar die of die (persoon)?!’ Dan word je aan hem(aan degene waarnaar jij je wendt) overgelaten.
Dus als jij in paniek raakt en jij je tot Allaah wendt, weet dan dat de opluchting nabij is."

Commentaar op Sahieh Moeslim 1/510.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren