De acceptatie van de daden is afhankelijk van het volgen van de Soennah

Ahmed Ibn Abie El-Hawwaarie (overleden 230 H) zei:

“Wie niet in overstemming de Soennah handelt, zijn werk is ongeldig”.

Tahdhieb El Kamaal 1/374.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER