Terug naar profijten

De acceptatie van de daden is afhankelijk van het volgen van de Soennah

Tahdhieb El Kamaal 1/374.

Ahmed Ibn Abie El-Hawwaarie (overleden 230 H) zei:

“Wie niet in overstemming de Soennah handelt, zijn werk is ongeldig”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren