Terug naar profijten

De acceptatie van de daden is afhankelijk van het volgen van de Soennah

Ahmed Ibn Abie El-Hawwaarie (overleden230 H) zei:

“Wie niet in overstemming de Soennah handelt, zijn werk is ongeldig”.

Tahdhieb El-Kamaal 1/374.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren