Terug naar profijten

De beste fysieke daden van aanbidding

Sheych El IslaamIbn Taymiyyah (overleden 728H) zei:
“De beste fysieke daden van aanbidding zijn:
Het gebed, dan het reciteren (van de Qor-aan), dan het gedenken (van Allaah), dan de smeekbeden”.

Majmooe’ El Fataawaa 10/401.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren