Terug naar profijten

De beste omgangsvormen met de gelovige

Yahia Ibn Moe’aadh (overleden 258H) zei:

“Laat de gelovige drie dingen van je hebben:

1- Als je hem niet baat, doe hem dan geen kwaad;

2- En als je hem niet verblijdt, maak hem dan niet verdrietig;

3- En als je hem niet prijst, misprijs hem dan niet”.

Tanbieh El-Ghaafilien 1/178.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren