Terug naar profijten

De dood is minder erg dan het leven verlaten zonder proviand voor het Hiernamaals

Ibn As-Sammaak (overleden 344 H) zei:
“De doden huilen niet vanwege de dood, maar ze huilden om hetgeen ze niet gebben gedaan (aan goede daden).
Zij hebben een onderkomen (het wereldse leven) verlaten, waarvan zij geenprofijt aan hebben.
Zij betraden een onderkomen (het Hiernamaals) zonder proviand.
Hoeveel tijd is er verstreken en hoeveel tijd hebben wij nog?
Wie hierover nadenkt, zal zijn thuisland en zijn geliefden bij Allaah negeren. En alles wat hem geliefd en wat minder waardig is zal laten
”.  

El-‘Aaqibah fie dhikri El Mawt, 46.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren